VERRAN SOKN

7790 MALM 98 24 40 25 kirkekontoret@verran.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

JENS KÅRE VÅGEN 63 år, -
Nominasjonskomiteens liste 167 stemmer
BERIT GURI RØDSJØ 56 år, -
Nominasjonskomiteens liste 161 stemmer
LENE MERETE VOLDSETH 48 år, -
Nominasjonskomiteens liste 151 stemmer
ROAR MAGNAR RAMBERG 64 år, -
Nominasjonskomiteens liste 148 stemmer

Varamedlemmer

JOSTEIN GUNNAR SAND 46 år, -
Nominasjonskomiteens liste 146 stemmer
ARNT MARTIN WOLDSETH 51 år, -
Nominasjonskomiteens liste 142 stemmer
MARIANN ØRSJØDAL HUBAKK 53 år, -
Nominasjonskomiteens liste 142 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
JENS KÅRE VÅGEN Stilling: - Alder: 59 7797 VERRABOTN
2
BERIT GURI RØDSJØ Stilling: - Alder: 52 7796 FOLLAFOSS
3
LENE MERETE VOLDSETH Stilling: - Alder: 44 7796 FOLLAFOSS
4
JOSTEIN GUNNAR SAND Stilling: - Alder: 42 7796 FOLLAFOSS
5
TORUN MARRY BERGET Stilling: - Alder: 67 7797 VERRABOTN
6
KAREN JOSEFA ENGESVIK RASMUSSEN Stilling: - Alder: 65 7796 FOLLAFOSS
7
EDEL HILDUR LINDSTRØM Stilling: - Alder: 70 7796 FOLLAFOSS
8
ARNT MARTIN WOLDSETH Stilling: - Alder: 47 7796 FOLLAFOSS
9
MARIANN ØRSJØDAL HUBAKK Stilling: - Alder: 49 7797 VERRABOTN
10
ROAR MAGNAR RAMBERG Stilling: - Alder: 60 7796 FOLLAFOSS