HØYBRÅTEN, FOSSUM OG STOVNER SOKN

Stovnerfaret 25, 0982 OSLO 23 62 95 60 post.hfs@oslo.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

TURID NYGAARD DAGER 56 år, Enhetsleder/Psykolog
Nominasjonskomiteens liste 1757 stemmer
JUSTINE RAJENDRAM 29 år, Student
Nominasjonskomiteens liste 1754 stemmer
TROND MUNKEJORD 48 år, Analysesjef
Nominasjonskomiteens liste 1704 stemmer
KJELL OLAV SANNES 73 år, Professor emeritus
Nominasjonskomiteens liste 1684 stemmer
EINAR STAVENES 72 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1676 stemmer
VIGDIS SVORKMO BREEN 66 år, Salgssjef
Nominasjonskomiteens liste 1661 stemmer
SVEIN ERIK AASLUND 75 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1648 stemmer
AASE BRITT ANDERSEN 66 år, Menighetskonsulent
Nominasjonskomiteens liste 1620 stemmer

Varamedlemmer

SIGRID WISLØFF 80 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1613 stemmer
EWY HALSETH 69 år, Spesialkonsulent
Nominasjonskomiteens liste 1609 stemmer
KIRSTEN ANTONIE JENSEN LANDSVERK 64 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1605 stemmer
BERIT JAHREN SKRAASTAD 65 år, Spesialsykepleier
Nominasjonskomiteens liste 1603 stemmer
MARRY HELENE HÅBERGET 79 år, Pensonist
Nominasjonskomiteens liste 1569 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
KJELL OLAV SANNES Stilling: Professor emeritus Alder: 70 0981 OSLO
2
EINAR STAVENES Stilling: Pensjonist Alder: 69 1086 OSLO
3
TURID NYGAARD DAGER Stilling: Enhetsleder/Psykolog Alder: 53 0982 OSLO
4
JUSTINE RAJENDRAM Stilling: Student Alder: 26 0988 OSLO
5
AASE BRITT ANDERSEN Stilling: Menighetskonsulent Alder: 63 0973 OSLO
6
SVEIN ERIK AASLUND Stilling: Pensjonist Alder: 72 1086 OSLO
7
VIGDIS SVORKMO BREEN Stilling: Salgssjef Alder: 63 0982 OSLO
8
EWY HALSETH Stilling: Spesialkonsulent Alder: 66 0982 OSLO
9
KIRSTEN ANTONIE JENSEN LANDSVERK Stilling: Pensjonist Alder: 61 1084 OSLO
10
TROND MUNKEJORD Stilling: Analysesjef Alder: 45 0982 OSLO
11
BERIT JAHREN SKRAASTAD Stilling: Spesialsykepleier Alder: 62 0982 OSLO
12
SIGRID WISLØFF Stilling: Pensjonist Alder: 77 0969 OSLO
13
MARRY HELENE HÅBERGET Stilling: Pensonist Alder: 76 0986 OSLO