ELLINGSRUD OG FURUSET SOKN

Ulsholtveien 37, 1053 OSLO 23 62 97 20 post.furuset@oslo.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

GUNNAR HIRSCH 69 år,
Nominasjonskomiteens liste 930 stemmer
WANJA ELISABETH KARLSEN 58 år,
Nominasjonskomiteens liste 886 stemmer
JARLE TAMBURSTUEN SLÅEN 52 år,
Nominasjonskomiteens liste 852 stemmer
BJØRN EDVARD ENGSTRØM 70 år,
Nominasjonskomiteens liste 850 stemmer
KRISTIN SYNNØVE JONASSEN 58 år,
Nominasjonskomiteens liste 849 stemmer
HARTVIG OPSJØN 68 år,
Nominasjonskomiteens liste 836 stemmer
BJARNE HJELTNES 64 år,
Nominasjonskomiteens liste 827 stemmer
JØRN LEMVIK 63 år,
Nominasjonskomiteens liste 818 stemmer

Varamedlemmer

ASTRID KRISTINE HENRIKSEN 74 år,
Nominasjonskomiteens liste 807 stemmer
GUNNAR FLAA 77 år,
Nominasjonskomiteens liste 790 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
GUNNAR HIRSCH Stilling: Alder: 66 1053 OSLO
2
WANJA ELISABETH KARLSEN Stilling: Alder: 55 1064 OSLO
3
HARTVIG OPSJØN Stilling: Alder: 65 1067 OSLO
4
BJØRN EDVARD ENGSTRØM Stilling: Alder: 67 1062 OSLO
5
KRISTIN SYNNØVE JONASSEN Stilling: Alder: 55 1061 OSLO
6
BJARNE HJELTNES Stilling: Alder: 61 1061 OSLO
7
ASTRID KRISTINE HENRIKSEN Stilling: Alder: 71 1062 OSLO
8
JARLE TAMBURSTUEN SLÅEN Stilling: Alder: 49 1069 OSLO
9
GUNNAR FLAA Stilling: Alder: 74 1062 OSLO
10
JØRN LEMVIK Stilling: Alder: 60 1053 OSLO