SENTRUM OG ST. HANSHAUGEN SOKN

Akersbakken 30, 0172 OSLO 23 62 91 20 post.sentrum@oslo.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ELLEN VALEN HJORTHAUG 47 år, Lærer, fysioterapeut
Nominasjonskomiteens liste 1489 stemmer
OVE HEIBORG 51 år, Filmprodusent
Nominasjonskomiteens liste 1406 stemmer
TRYGVE RIISER GUNDERSEN 48 år, Forlagsredaktør
Nominasjonskomiteens liste 1391 stemmer
KARI HAALAND OSBERG 74 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1384 stemmer
KINE SKJETNE ARNESTAD 59 år, Markedsøkonom/boligf
Nominasjonskomiteens liste 1361 stemmer
KRISTI KLOUMAN 61 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 1348 stemmer
KLAUS MITTENZWEI 51 år, Landbruksforsker
Nominasjonskomiteens liste 1342 stemmer
KNUT GULBRANDSEN 62 år, Drosjeeier
Nominasjonskomiteens liste 1340 stemmer

Varamedlemmer

ELSE-MARGRETHE NIELSEN 66 år, Førstekonsulent NAV
Nominasjonskomiteens liste 1320 stemmer
GEIR BRÅTEN 69 år, Cand.mag./musikkped.
Nominasjonskomiteens liste 1318 stemmer
REIDAR TVETER JOHANSEN 63 år, Økonomisjef
Nominasjonskomiteens liste 1315 stemmer
KNUT JOHANNES ERSTAD 56 år, Saksbehandler Fagfor
Nominasjonskomiteens liste 1312 stemmer
BRITT GRÆSHOLT 70 år, seniorrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 1305 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
KARI HAALAND OSBERG Stilling: Pensjonist Alder: 71 0171 OSLO
2
KLAUS MITTENZWEI Stilling: Landbruksforsker Alder: 48 0358 OSLO
3
ELLEN VALEN HJORTHAUG Stilling: Lærer, fysioterapeut Alder: 44 0455 OSLO
4
REIDAR TVETER JOHANSEN Stilling: Økonomisjef Alder: 60 0560 OSLO
5
KNUT GULBRANDSEN Stilling: Drosjeeier Alder: 59 0454 OSLO
6
TRYGVE RIISER GUNDERSEN Stilling: Forlagsredaktør Alder: 45 0172 OSLO
7
ELSE-MARGRETHE NIELSEN Stilling: Førstekonsulent NAV Alder: 63 0175 OSLO
8
BRITT GRÆSHOLT Stilling: seniorrådgiver Alder: 67 0165 OSLO
9
GEIR BRÅTEN Stilling: Cand.mag./musikkped. Alder: 66 0169 OSLO
10
KNUT JOHANNES ERSTAD Stilling: Saksbehandler Fagfor Alder: 53 0172 OSLO
11
OVE HEIBORG Stilling: Filmprodusent Alder: 48 0165 OSLO
12
KINE SKJETNE ARNESTAD Stilling: Markedsøkonom/boligf Alder: 56 0171 OSLO
13
KRISTI KLOUMAN Stilling: Hjelpepleier Alder: 58 0454 OSLO