SØGNE SOKN

Rådhusveien 39, 4640 SØGNE 38 05 57 10 post@sognemenighet.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

MARIT NODENES HEGGLAND 48 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 1171 stemmer
KJELL SVERRE LANGENES 63 år, Ass. rådmann
Nominasjonskomiteens liste 1154 stemmer
SINDRE FOSSE 37 år, Avdelingssjef
Nominasjonskomiteens liste 1148 stemmer
TONE SKARPAAS 72 år, Pensjonert lege
Nominasjonskomiteens liste 1122 stemmer
MERETE AANENSEN ESKESEN 50 år, Butikkleder
Nominasjonskomiteens liste 1112 stemmer
CHRISTIAN FØRLAND 26 år, Student
Nominasjonskomiteens liste 1095 stemmer
EYSTEIN RIPEGUTU 54 år, Gis-medarbeider
Nominasjonskomiteens liste 1076 stemmer
OLE PETTER SLØGEDAL 23 år, Student
Nominasjonskomiteens liste 1061 stemmer

Varamedlemmer

LISBETH ERLAND 64 år, Kontor-/pers.leder
Nominasjonskomiteens liste 1040 stemmer
SOLVEIG SAGATUN 71 år, Dosent, dr.polit
Nominasjonskomiteens liste 985 stemmer
ATLE JULIUS FOSSE 65 år, Fagkonsulent
Nominasjonskomiteens liste 977 stemmer
MARIT KALVIK 62 år, Bioingeniør
Nominasjonskomiteens liste 949 stemmer
MARIT NESSA ØSTEBØ 53 år, Miljøterapeut
Nominasjonskomiteens liste 947 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
KJELL SVERRE LANGENES Stilling: Ass. rådmann Alder: 60 4640 SØGNE
2
LISBETH ERLAND Stilling: Kontor-/pers.leder Alder: 61 4640 SØGNE
3
SINDRE FOSSE Stilling: Avdelingssjef Alder: 34 4640 SØGNE
4
CHRISTIAN FØRLAND Stilling: Student Alder: 23 4640 SØGNE
5
TONE SKARPAAS Stilling: Pensjonert lege Alder: 69 4640 SØGNE
6
MARIT NESSA ØSTEBØ Stilling: Miljøterapeut Alder: 50 4640 SØGNE
7
MARIT NODENES HEGGLAND Stilling: Lærer Alder: 45 4640 SØGNE
8
MERETE AANENSEN ESKESEN Stilling: Butikkleder Alder: 47 4640 SØGNE
9
EYSTEIN RIPEGUTU Stilling: Gis-medarbeider Alder: 51 4640 SØGNE
10
OLE PETTER SLØGEDAL Stilling: Student Alder: 20 4640 SØGNE
11
MARIT KALVIK Stilling: Bioingeniør Alder: 59 4640 SØGNE
12
SOLVEIG SAGATUN Stilling: Dosent, dr.polit Alder: 68 4640 SØGNE
13
ATLE JULIUS FOSSE Stilling: Fagkonsulent Alder: 62 4640 SØGNE