NARVIK SOKN

Alléen 10, 8516 NARVIK 76 96 58 40 menrad.narvik@narvik.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

KARL-BØRRE SVÆRD ANDERSEN 67 år, Lege
Nominasjonskomiteens liste 879 stemmer
TOVE MARIE BIRKELAND 72 år, Anestesi sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 871 stemmer
CARINA JESPERSEN 43 år, Selvs. næringsdriv.
Nominasjonskomiteens liste 841 stemmer
GRO HELENE DØLVIK KLINGENBERG 45 år, Ungdomskonsulent
Nominasjonskomiteens liste 834 stemmer
HUGO TERJE VANJE-REMLO 53 år, Høyskolelektor
Nominasjonskomiteens liste 828 stemmer
JOHN MARTIN PEDERSEN 55 år, Lege
Nominasjonskomiteens liste 819 stemmer
EINAR BOVIM 38 år, Høyskolelektor
Nominasjonskomiteens liste 815 stemmer
WENCHE VANJE-REMLO 53 år, Selvs. næringsdriv.
Nominasjonskomiteens liste 786 stemmer
FREDRIK BERGH 73 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 783 stemmer
INGE ROLLAND 67 år, Musiker
Nominasjonskomiteens liste 779 stemmer

Varamedlemmer

LISBETH KNUSTAD 54 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 776 stemmer
REINER ANSGAR THORESEN 81 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 776 stemmer
SVENN ARNE ANDREASSEN 72 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 775 stemmer
EINAR MARTIN DAGFINN DITLØVSEN 75 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 772 stemmer
KNUT ELLILA 81 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 770 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
TOVE MARIE BIRKELAND Stilling: Anestesi sykepleier Alder: 69 8516 NARVIK
2
EINAR BOVIM Stilling: Høyskolelektor Alder: 35 8514 NARVIK
3
CARINA JESPERSEN Stilling: Selvs. næringsdriv. Alder: 40 8517 NARVIK
4
GUNNAR INGE WIKER Stilling: Pensjonist Alder: 67 8514 NARVIK
5
GRO HELENE DØLVIK KLINGENBERG Stilling: Ungdomskonsulent Alder: 42 8516 NARVIK
6
KARL-BØRRE SVÆRD ANDERSEN Stilling: Lege Alder: 64 8517 NARVIK
7
KIRSTIN TENNES Stilling: Pensjonist Alder: 69 8516 NARVIK
8
INGE ROLLAND Stilling: Musiker Alder: 64 8514 NARVIK
9
ANNIE ERIKSEN Stilling: Selv. næringsdriv. Alder: 58 8514 NARVIK
10
JOHN MARTIN PEDERSEN Stilling: Lege Alder: 52 8517 NARVIK
11
HUGO TERJE REMLO Stilling: Høyskolelektor Alder: 50 8515 NARVIK
12
LISBETH KNUSTAD Stilling: Lærer Alder: 51 8517 NARVIK
13
REINER ANSGAR THORESEN Stilling: Pensjonist Alder: 78 8517 NARVIK
14
FREDRIK BERGH Stilling: Pensjonist Alder: 70 8516 NARVIK
15
ELI BARBRO SYVERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 68 8515 NARVIK
16
SVENN ARNE ANDREASSEN Stilling: Pensjonist Alder: 69 8516 NARVIK
17
MARIT NEMINE FREDHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 83 8514 NARVIK
18
KNUT ELLILA Stilling: Pensjonist Alder: 78 8514 NARVIK
19
WENCHE CHRISTIN VANJE ANDREASSEN Stilling: Selvs. næringsdriv. Alder: 50 8516 NARVIK
20
EINAR MARTIN DAGFINN DITLØVSEN Stilling: Pensjonist Alder: 72 8517 NARVIK