VÅLER SOKN

2436 VÅLER I SOLØR 62 42 40 90 kirken@vaaler-he.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ERIK FLEISCHER 54 år, Bonde
Nominasjonskomiteens liste 585 stemmer
AUGUST EMBRETSEN 71 år, Bonde
Nominasjonskomiteens liste 537 stemmer
RANNVEIG ØSTERTUN HOMLONG 54 år, Helse- og omsorgstj.
Nominasjonskomiteens liste 527 stemmer
MERETE HELENE ASTRUP 74 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 516 stemmer
OLE KRISTIAN BRUMOEN 69 år, Bonde
Nominasjonskomiteens liste 509 stemmer
HENRIETTE SVENNEBY 53 år, Bonde
Nominasjonskomiteens liste 493 stemmer
VERONICA HEIDI SOLHAUGEN 46 år, Servicemedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 482 stemmer
ELIN ØSTEBERG 49 år, Bonde
Nominasjonskomiteens liste 482 stemmer

Varamedlemmer

KJETIL RUUD 60 år, Bonde
Nominasjonskomiteens liste 480 stemmer
KJELL TORSTEIN RISBERG 65 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 479 stemmer
KARI HELENE SÆTHER 77 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 476 stemmer
INGER BERGER BJØRNEBYE 46 år, Prosj.-og adm.medarb
Nominasjonskomiteens liste 474 stemmer
FRANK OLAV KILEN 61 år, Konsulent
Nominasjonskomiteens liste 473 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ERIK FLEISCHER Stilling: Bonde Alder: 50 2435 BRASKEREIDFOSS
2
RANNVEIG ØSTERTUN HOMLONG Stilling: Helse- og omsorgstj. Alder: 50 2436 VÅLER I SOLØR
3
OLE KRISTIAN BRUMOEN Stilling: Bonde Alder: 65 2435 BRASKEREIDFOSS
4
SYLVIA NARBUVOLL Stilling: Servicemedarbeider Alder: 55 2412 SØRSKOGBYGDA
5
KJETIL RUUD Stilling: Bonde Alder: 56 2435 BRASKEREIDFOSS
6
HENRIETTE SVENNEBY Stilling: Bonde Alder: 49 2435 BRASKEREIDFOSS
7
VERONICA HEIDI SOLHAUGEN Stilling: Servicemedarbeider Alder: 42 2436 VÅLER I SOLØR
8
AUGUST EMBRETSEN Stilling: Bonde Alder: 67 2436 VÅLER I SOLØR
9
MARIA HOLTET Stilling: Pensjonist Alder: 78 2436 VÅLER I SOLØR
10
FRANK OLAV KILEN Stilling: Konsulent Alder: 57 2435 BRASKEREIDFOSS
11
INGER BERGER BJØRNEBYE Stilling: Prosj.-og adm.medarb Alder: 42 2436 VÅLER I SOLØR
12
ELIN ØSTEBERG Stilling: Bonde Alder: 45 2436 VÅLER I SOLØR
13
JOHN CHRISTIAN WOLD Stilling: Pensjonist Alder: 69 2436 VÅLER I SOLØR
14
LIV MARGRETHE ØYEN HOL Stilling: Helse- og omsorgstj. Alder: 48 2436 VÅLER I SOLØR
15
RANDI NERBY Stilling: Helse- og omsorgstj. Alder: 63 2436 VÅLER I SOLØR
16
MERETE HELENE ASTRUP Stilling: Pensjonist Alder: 70 2436 VÅLER I SOLØR
17
KJELL TORSTEIN RISBERG Stilling: Pensjonist Alder: 61 2436 VÅLER I SOLØR
18
ANNE SOFIE HYNNE Stilling: Lærer Alder: 70 2436 VÅLER I SOLØR
19
KARI HELENE SÆTHER Stilling: Pensjonist Alder: 73 2436 VÅLER I SOLØR