JELØY SOKN

1511 MOSS 91 65 60 50 kontor@jeloykirke.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

JON ERIK HAAVE 61 år, Innkjøpsansvarlig
Nominasjonskomiteens liste 1148 stemmer
LARS-JØRGEN MYHRER 26 år, dagligleder i BigBit
Nominasjonskomiteens liste 1126 stemmer
MARIANNE STENE-JOHANSEN 52 år, musikklærer
Nominasjonskomiteens liste 1117 stemmer
MARIANNE SJØLIE 53 år, advokatassistent
Nominasjonskomiteens liste 1096 stemmer
PETTER JOHAN DYHRE 65 år, Sikkerhetsjef KRIPOS
Nominasjonskomiteens liste 1093 stemmer
INGEBORG ANETTE MJELDE 56 år, avdelingsdirektør
Nominasjonskomiteens liste 1088 stemmer
GUNNEL EDFELDT 72 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1086 stemmer
OLAF AAGE STABELL 77 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1077 stemmer
BJØRN JACOBSEN 58 år, spesialrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 1061 stemmer
HENRIETTE WELTEN 48 år, Arbeidssøker
Nominasjonskomiteens liste 1059 stemmer

Varamedlemmer

CATARINA SELBEKK 51 år, inspektør
Nominasjonskomiteens liste 1058 stemmer
SVERRE ALHAUG HØSTMARK 67 år, fagsjef, ytre miljø
Nominasjonskomiteens liste 1055 stemmer
INGUNN ELISABETH TOBRO LIE 70 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1053 stemmer
ARNE DYBDAHL 75 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1045 stemmer
SVEIN GAUTE HETLAND 72 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1038 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
JON ERIK HAAVE Stilling: Innkjøpsansvarlig Alder: 57 1512 MOSS
2
MARIANNE STENE-JOHANSEN Stilling: musikklærer Alder: 48 1512 MOSS
3
LARS-JØRGEN MYHRER Stilling: dagligleder i BigBit Alder: 22 1511 MOSS
4
MARIANNE SJØLIE Stilling: advokatassistent Alder: 49 1512 MOSS
5
INGUNN ELISABETH TOBRO LIE Stilling: pensjonist Alder: 66 1515 MOSS
6
ARNE DYBDAHL Stilling: Pensjonist Alder: 71 1516 MOSS
7
CATARINA SELBEKK Stilling: inspektør Alder: 47 1512 MOSS
8
PETTER JOHAN DYHRE Stilling: Sikkerhetsjef KRIPOS Alder: 61 1514 MOSS
9
GUNNEL EDFELDT Stilling: pensjonist Alder: 68 1515 MOSS
10
OLAF AAGE STABELL Stilling: pensjonist Alder: 73 1512 MOSS
11
HENRIETTE WELTEN Stilling: Arbeidssøker Alder: 44 1515 MOSS
12
SVERRE ALHAUG HØSTMARK Stilling: fagsjef, ytre miljø Alder: 63 1515 MOSS
13
BJØRN JACOBSEN Stilling: spesialrådgiver Alder: 54 1519 MOSS
14
INGEBORG ANETTE MJELDE Stilling: avdelingsdirektør Alder: 52 1519 MOSS
15
SVEIN GAUTE HETLAND Stilling: pensjonist Alder: 68 1512 MOSS