BLAKER SOKN

1925 BLAKER 63 86 79 50 kirkekontoret@sorumkirke.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

SIGRUNN HELENE LARSEN 70 år, Renholdsleder
Nominasjonskomiteens liste 485 stemmer
HEGE ANDRESEN 46 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 464 stemmer
RAGNHILD NYSTED 74 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 444 stemmer
KARI JOHANNE HUSE 66 år, Salgskonsulent
Nominasjonskomiteens liste 427 stemmer
BENTE ELISABETH BJØRNSTAD RYEN 63 år, Uføretrygdet
Nominasjonskomiteens liste 419 stemmer
MAY SYNNØVE NYHUS 66 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 414 stemmer

Varamedlemmer

KARI NESHEIM 70 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 412 stemmer
NJÅL MIKAEL FOSS 72 år,
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
ODDRUN BJØRNAAS 52 år,
Tilføyd valgbar person 1 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
SIGRUNN HELENE LARSEN Stilling: Renholdsleder Alder: 66 1925 BLAKER
2
HEGE ANDRESEN Stilling: Sykepleier Alder: 42 1925 BLAKER
3
KARI JOHANNE HUSE Stilling: Salgskonsulent Alder: 62 1920 SØRUMSAND
4
BENTE ELISABETH BJØRNSTAD RYEN Stilling: Uføretrygdet Alder: 59 1925 BLAKER
5
RAGNHILD NYSTED Stilling: Pensjonist Alder: 70 1925 BLAKER
6
KARI NESHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 66 1925 BLAKER
7
MAY SYNNØVE NYHUS Stilling: Pensjonist Alder: 62 1925 BLAKER