SKATVAL SOKN

7510 SKATVAL 74 83 42 20 kirkekontoret@stjordal.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ROAR BREKKEN 50 år, IT konsulent
Nominasjonskomiteens liste 423 stemmer
SIGRID BJØRNELV 65 år, psykiater
Nominasjonskomiteens liste 414 stemmer
LAILA OLSRUD 50 år, miljøarbeider
Nominasjonskomiteens liste 394 stemmer
RITA STEINVIK 39 år, førskolelærer
Nominasjonskomiteens liste 392 stemmer
LIESL RENÉ KRØKE 37 år, lærer
Nominasjonskomiteens liste 379 stemmer
PAUL ARNE RØKKE 67 år, inseminør
Nominasjonskomiteens liste 378 stemmer
INGRID VALSTAD OPHEIM 55 år, sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 376 stemmer
JOHN EINAR KVAAL 57 år, ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 372 stemmer

Varamedlemmer

JOHAN FORBORD 66 år, jordbrukssjef
Nominasjonskomiteens liste 368 stemmer
MARIT RØKKE HALLAN 35 år, barne-ungdomsarbeide
Nominasjonskomiteens liste 367 stemmer
OTTO HARALD INDERGAARD 67 år, konsulent
Nominasjonskomiteens liste 365 stemmer
INGER VIKAN SVEE 64 år, sikkerhetskontrollør
Nominasjonskomiteens liste 365 stemmer
ALF GUNNAR LIE 47 år, gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 363 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ROAR BREKKEN Stilling: IT konsulent Alder: 47 7510 SKATVAL
2
LAILA OLSRUD Stilling: miljøarbeider Alder: 47 7510 SKATVAL
3
STEINAR SOLVOLL Stilling: lærer Alder: 66 7510 SKATVAL
4
SIGRID BJØRNELV Stilling: psykiater Alder: 62 7510 SKATVAL
5
PAUL ARNE RØKKE Stilling: inseminør Alder: 64 7510 SKATVAL
6
SISSEL SKJERVE JENSEN Stilling: Karriereveileder Alder: 50 7510 SKATVAL
7
LIESL RENÉ KRØKE Stilling: lærer Alder: 34 7510 SKATVAL
8
JOHN EINAR KVAAL Stilling: ingeniør Alder: 54 7510 SKATVAL
9
INGRID VALSTAD OPHEIM Stilling: sykepleier Alder: 52 7510 SKATVAL
10
OTTO HARALD INDERGAARD Stilling: konsulent Alder: 64 7510 SKATVAL
11
MARIT RØKKE HALLAN Stilling: barne-ungdomsarbeide Alder: 32 7510 SKATVAL
12
ALF GUNNAR LIE Stilling: gårdbruker Alder: 44 7510 SKATVAL
13
RITA STEINVIK Stilling: førskolelærer Alder: 36 7510 SKATVAL
14
JOHN ARVE FORBORD Stilling: adjunkt Alder: 50 7510 SKATVAL
15
JOHAN FORBORD Stilling: jordbrukssjef Alder: 63 7510 SKATVAL
16
INGER VIKAN SVEE Stilling: sikkerhetskontrollør Alder: 61 7510 SKATVAL