RINDAL SOKN

6657 RINDAL 71664755 ingeborg.nordlund@rindal.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

LEIF OVE GRYTBAKK 58 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 705 stemmer
JOHAN HELGETUN 71 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 599 stemmer
ARNHILD FOSEIDE FAGERHOLT 50 år, Siviløkonom
Nominasjonskomiteens liste 586 stemmer
BIRGITTE KATTEM 53 år, Avdelingsleder Prix
Nominasjonskomiteens liste 559 stemmer
SIGMUND MOEN TRØNSDAL 60 år, Rådgiver HMS
Nominasjonskomiteens liste 550 stemmer
SIGRID JOHANNE HØSTON BRÅTEN 63 år, Helhetsterapeut
Nominasjonskomiteens liste 550 stemmer
MONICA GULLA LØFALDLI 32 år, Helsefagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 543 stemmer
ELI KVAM GRØSET 63 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 529 stemmer

Varamedlemmer

NILS OLE EVJEN 50 år, Avd.leder anlegg
Nominasjonskomiteens liste 526 stemmer
MARIT ØYEN RØNNING 57 år, Ledende hjemmehjelp
Nominasjonskomiteens liste 526 stemmer
JON SOLEM 49 år, Lektor SVGS
Nominasjonskomiteens liste 521 stemmer
JOHN BENDIK MØKKELGÅRD 54 år, Bonde
Nominasjonskomiteens liste 520 stemmer
GUDRUN LANGLI STORHOLT 33 år, Student
Nominasjonskomiteens liste 518 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
LEIF OVE GRYTBAKK Stilling: Hjelpepleier Alder: 54 6657 RINDAL
2
MONICA GULLA Stilling: Helsefagarbeider Alder: 28 6658 RINDALSSKOGEN
3
JOHAN HELGETUN Stilling: Pensjonist Alder: 67 6657 RINDAL
4
BIRGITTE KATTEM Stilling: Avdelingsleder Prix Alder: 49 6657 RINDAL
5
SIGMUND MOEN TRØNSDAL Stilling: Rådgiver HMS Alder: 56 6657 RINDAL
6
ARNHILD FOSEIDE FAGERHOLT Stilling: Siviløkonom Alder: 46 6657 RINDAL
7
JOHN BENDIK MØKKELGÅRD Stilling: Bonde Alder: 50 6658 RINDALSSKOGEN
8
SIGRID JOHANNE HØSTON BRÅTEN Stilling: Helhetsterapeut Alder: 59 6657 RINDAL
9
NILS OLE EVJEN Stilling: Avd.leder anlegg Alder: 46 6657 RINDAL
10
GUDRUN LANGLI STORHOLT Stilling: Student Alder: 29 6658 RINDALSSKOGEN
11
JON SOLEM Stilling: Lektor SVGS Alder: 45 6657 RINDAL
12
KRISTINE LANDSEM Stilling: Hjelpepleier Alder: 30 6657 RINDAL
13
ANNE KARI BRØDRESKIFT Stilling: Avd. sykepleier Alder: 48 6657 RINDAL
14
ELI KVAM GRØSET Stilling: Hjelpepleier Alder: 59 6658 RINDALSSKOGEN
15
ELI SVANEM Stilling: Adjunkt (Ø.R. skole) Alder: 31 6657 RINDAL
16
LENE MARI STEINSHAMN Stilling: Sosionom Alder: 33 6657 RINDAL
17
MARIT ØYEN RØNNING Stilling: Ledende hjemmehjelp Alder: 53 6657 RINDAL
18
ANN INGEBORG GRIMSMO Stilling: Pensjonist Alder: 72 6657 RINDAL
19
GRO BAAR Stilling: Frisør Alder: 43 6657
20
MARY RANHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 79 6657 RINDAL