BUGÅRDEN SOKN

3214 SANDEFJORD 33489494 post@sandefjord.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

DAGFINN HAUGEN 58 år, Salgssjef
Nominasjonskomiteens liste 886 stemmer
GUNNBJØRG FURUSET 55 år, ergoterapeut / prosj
Nominasjonskomiteens liste 831 stemmer
MARTHE HENRIKSEN 57 år, Spes.hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 814 stemmer
HEIDI ODDRUN DAHLE 55 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 805 stemmer
HELGE LJOSLAND 67 år, Rådgiver, Andebu u.
Nominasjonskomiteens liste 802 stemmer
INGER JOHANNE MØRK 74 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 797 stemmer
HELGE VOLD 72 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 787 stemmer
ANDERS THO 69 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 786 stemmer

Varamedlemmer

GUNNAR KJØNDAL 62 år, KeyAccountSupervisor
Nominasjonskomiteens liste 785 stemmer
JØRN AGNAR NICOLAYSEN 61 år, Overkonduktør
Nominasjonskomiteens liste 781 stemmer
KRISTIN JØRGENSEN 61 år, Bioingeniør
Nominasjonskomiteens liste 777 stemmer
TORBJØRN AURLIEN 67 år, Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 776 stemmer
ANNE-HILDE WALGREN ERIKSEN 70 år, Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 765 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
DAGFINN HAUGEN Stilling: Salgssjef Alder: 54 3232 SANDEFJORD
2
GUNNBJØRG FURUSET Stilling: ergoterapeut / prosj Alder: 51 3216 SANDEFJORD
3
KNUT HELGE VOLD Stilling: Pensjonist Alder: 68 3214 SANDEFJORD
4
MARTHE HENRIKSEN Stilling: Spes.hjelpepleier Alder: 53 3122 TØNSBERG
5
HELGE LJOSLAND Stilling: Rådgiver, Andebu u. Alder: 63 3238 SANDEFJORD
6
HEIDI ODDRUN DAHLE Stilling: Hjelpepleier Alder: 51 3244 SANDEFJORD
7
ANDERS THO Stilling: Pensjonist Alder: 65 3242 SANDEFJORD
8
ANNE-HILDE WALGREN ERIKSEN Stilling: Daglig leder Alder: 66 3214 SANDEFJORD
9
JØRN AGNAR NICOLAYSEN Stilling: Overkonduktør Alder: 57 3221 SANDEFJORD
10
INGER JOHANNE MØRK Stilling: Pensjonist Alder: 70 3227 SANDEFJORD
11
TORBJØRN AURLIEN Stilling: Daglig leder Alder: 63 3239 SANDEFJORD
12
KRISTIN JØRGENSEN Stilling: Bioingeniør Alder: 57 3221 SANDEFJORD
13
GUNNAR KJØNDAL Stilling: KeyAccountSupervisor Alder: 58 3232 SANDEFJORD