SKJEBERGDALEN SOKN

1746 SKJEBERG 69 12 41 31 skjeberg.menigheter@sarpsborg.com

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

BRITA SOLVEIG HOLMEN 57 år,
Nominasjonskomiteens liste 101 stemmer
ANNE ØBY LARSEN 28 år,
Nominasjonskomiteens liste 99 stemmer
GEIR MATHIAS HANSEN 61 år,
Nominasjonskomiteens liste 97 stemmer
MORTEN STANG JOHANNESSEN 59 år,
Nominasjonskomiteens liste 94 stemmer
ANNE MARGRETHE TANGEN 67 år,
Nominasjonskomiteens liste 93 stemmer
STEIN ROALD TITTERUD 72 år,
Nominasjonskomiteens liste 91 stemmer

Varamedlemmer

KRISTIAN PINAAS 41 år,
Tilføyd valgbar person 1 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
GEIR MATHIAS HANSEN Stilling: Alder: 57 1730 ISE
2
BRITA SOLVEIG HOLMEN Stilling: Alder: 53 1739 BORGENHAUGEN
3
ANNE ØBY LARSEN Stilling: Alder: 24 1730 ISE
4
MORTEN STANG JOHANNESSEN Stilling: Alder: 55 1730 ISE
5
ANNE MARGRETHE TANGEN Stilling: Alder: 63 1730 ISE
6
STEIN ROALD TITTERUD Stilling: Alder: 68 1730