ULLERØY SOKN

Prestegårdsbakken 15, 1746 SKJEBERG 69 12 41 31 skjeberg.menigheter@sarpsborg.com

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ANNE MARGRETHE KROG KRISTIANSEN 63 år,
Nominasjonskomiteens liste 841 stemmer
LEIF ANDRÉ LØKKE 48 år,
Nominasjonskomiteens liste 837 stemmer
SIDSEL MARIE SCHADE 57 år,
Nominasjonskomiteens liste 833 stemmer
PÅL ARNE ERIKSEN 51 år,
Nominasjonskomiteens liste 831 stemmer
OLE ANTON HELTORP 66 år,
Nominasjonskomiteens liste 818 stemmer
STIG KRISTIAN RAVNEMYR 65 år,
Nominasjonskomiteens liste 817 stemmer
ØYSTEIN TVETER 72 år,
Nominasjonskomiteens liste 806 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNE MARGRETHE KROG KRISTIANSEN Stilling: Alder: 60 1747 SKJEBERG
2
SIDSEL MARIE SCHADE Stilling: Alder: 54 1746 SKJEBERG
3
OLE ANTON HELTORP Stilling: Alder: 63 1747 SKJEBERG
4
STIG KRISTIAN RAVNEMYR Stilling: Alder: 62 1746 SKJEBERG
5
LEIF ANDRÉ LØKKE Stilling: Alder: 45 1746 SKJEBERG
6
PÅL ARNE ERIKSEN Stilling: Alder: 48 1746 SKJEBERG
7
ØYSTEIN TVETER Stilling: Alder: 69 1746 SKJEBERG