EIDSBERG SOKN

Grønnsundveien 1, 1880 EIDSBERG 69 70 22 61 eidsberg.menighet@eidsberg.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ANNE BETH KJEVE 60 år, førskolelærer
Nominasjonskomiteens liste 254 stemmer
BIRGITTE LØES 53 år, lærer
Nominasjonskomiteens liste 253 stemmer

Varamedlemmer

OLE MARTIN GLOMSRUD 60 år, selvs.næringsdr.
Nominasjonskomiteens liste 247 stemmer
HENNING VIDAR BERGUM 70 år, tømrer
Nominasjonskomiteens liste 239 stemmer
HELGA KRISTIN FRØYSET 61 år, lærer
Nominasjonskomiteens liste 229 stemmer
KAI MORTEN TUTTUREN 70 år, bonde
Nominasjonskomiteens liste 220 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
BIRGITTE LØES Stilling: lærer Alder: 50 1859 SLITU
2
HELGA KRISTIN FRØYSET Stilling: lærer Alder: 58 1850 MYSEN
3
OLE MARTIN GLOMSRUD Stilling: selvs.næringsdr. Alder: 57 1880 EIDSBERG
4
ANNE BETH KJEVE Stilling: førskolelærer Alder: 57 1880 EIDSBERG
5
HENNING VIDAR BERGUM Stilling: tømrer Alder: 67 1880 EIDSBERG
6
KAI MORTEN TUTTUREN Stilling: bonde Alder: 67 1880 EIDSBERG