DEGERNES SOKN

1890 RAKKESTAD 69 22 60 60 gunnar.gudim@rakkestadkirke.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

JOHN ERIK HEEN 55 år,
Nominasjonskomiteens liste 292 stemmer
ELLEN RAGNHILD ULSETH VELUND 71 år,
Nominasjonskomiteens liste 275 stemmer

Varamedlemmer

SOLVEIG MARIT BULL 69 år,
Nominasjonskomiteens liste 271 stemmer
BJØRG HELENE SOLHAUG 74 år,
Nominasjonskomiteens liste 270 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
JOHN ERIK HEEN Stilling: Alder: 51 1892 DEGERNES
2
ELLEN RAGNHILD ULSETH VELUND Stilling: Alder: 67 1892 DEGERNES
3
SOLVEIG MARIT BULL Stilling: Alder: 65 1892 DEGERNES
4
BJØRG HELENE SOLHAUG Stilling: Alder: 70 1892 DEGERNES