VÅLER SOKN

1592 VÅLER I ØSTFOLD 69 28 88 30 menfullm@vpgo.net

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

KARI MARGRETE ANTONSEN 68 år, Hjemmesykepleier
Nominasjonskomiteens liste 512 stemmer
HEGE RENATE KUBBERØD 46 år, Sekr./pleimedarb.
Nominasjonskomiteens liste 475 stemmer
MARIE SANDLI 33 år, Lege
Nominasjonskomiteens liste 475 stemmer
ANNE GRO DOVLAND 53 år, Miljøterapeut
Nominasjonskomiteens liste 469 stemmer

Varamedlemmer

HEGE SYNNØVE SPETZ 46 år, Økonomiarbeider
Nominasjonskomiteens liste 460 stemmer
ELSE MARIE ANDERSEN 73 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 452 stemmer
GERD BODIL OLSEN 65 år, Psykiatrisk hjelpepl
Nominasjonskomiteens liste 442 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
KARI MARGRETE ANTONSEN Stilling: Hjemmesykepleier Alder: 65 1591 SPERREBOTN
2
ANNE GRO DOVLAND Stilling: Miljøterapeut Alder: 50 1592 VÅLER I ØSTFOLD
3
HEGE RENATE KUBBERØD Stilling: Sekr./pleimedarb. Alder: 43 1592 VÅLER I ØSTFOLD
4
ELSE MARIE ANDERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 70 1591 SPERREBOTN
5
HEGE SYNNØVE SPETZ Stilling: Økonomiarbeider Alder: 43 1592 VÅLER I ØSTFOLD
6
GERD BODIL OLSEN Stilling: Psykiatrisk hjelpepl Alder: 62 1591 SPERREBOTN
7
MARIE SANDLI Stilling: Lege Alder: 30 1592 VÅLER I ØSTFOLD