GARDER SOKN

1540 VESTBY 64 98 00 70 fellesraadet@kirken.vestby.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

OLE EINAR GARDER 39 år, Avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 94 stemmer
ELLEN GARDER 63 år, Gravferdskonsulent
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer

Varamedlemmer

PETTER LIND 70 år, Pensjonist, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 86 stemmer
TOVE SIMONE EMBERLAND 64 år, Helsesekretær
Nominasjonskomiteens liste 80 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
OLE EINAR GARDER Stilling: Avdelingsleder Alder: 36 1540 VESTBY
2
PETTER LIND Stilling: Pensjonist, Lærer Alder: 67 1540 VESTBY
3
TOVE SIMONE EMBERLAND Stilling: Helsesekretær Alder: 61 1540 VESTBY
4
ELLEN GARDER Stilling: Gravferdskonsulent Alder: 60 1540 VESTBY