VESTBY SOKN

Rådhusgata 1, 1540 VESTBY 64 98 00 70 fellesraadet@kirken.vestby.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

INGER BRIT LEA 73 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 433 stemmer
CHRISTIN BORETTI WESTBY 55 år, Leder fellestjeneste
Nominasjonskomiteens liste 410 stemmer

Varamedlemmer

NILS OSKAR JEGSTAD 37 år, Siviløkonom
Nominasjonskomiteens liste 380 stemmer
DINA MARIE EGEBERG 40 år, saksbehandler
Nominasjonskomiteens liste 346 stemmer
STÅLE AUDUN HARAM 65 år, Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 337 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
INGER BRIT LEA Stilling: Lærer Alder: 70 1540 VESTBY
2
CHRISTIN BORETTI WESTBY Stilling: Leder fellestjeneste Alder: 52 1540 VESTBY
3
NILS OSKAR JEGSTAD Stilling: Siviløkonom Alder: 34 1540 VESTBY
4
DINA MARIE EGEBERG Stilling: saksbehandler Alder: 37 1540 VESTBY
5
STÅLE AUDUN HARAM Stilling: Daglig leder Alder: 62 1540 VESTBY
6
STEINAR BERNT HANSEN Stilling: Rådgiver Alder: 66 1540 VESTBY