HVITSTEN SOKN

1545 HVITSTEN 64 98 00 70 fellesraadet@kirken.vestby.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ANNE KARI BORG 71 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 87 stemmer
KARIN MOONGA BJERKE 81 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 75 stemmer

Varamedlemmer

BRIT RANVEIG RØNSTAD 73 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 73 stemmer
INGRID FISCHER 48 år, Arbeidsledig
Nominasjonskomiteens liste 70 stemmer
ELIN LYSØE 68 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 69 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNE KARI BORG Stilling: Pensjonist Alder: 68 1545 HVITSTEN
2
KARIN MOONGA BJERKE Stilling: pensjonist Alder: 78 1545 HVITSTEN
3
ELIN LYSØE Stilling: Pensjonist Alder: 65 1545 HVITSTEN
4
BRIT RANVEIG RØNSTAD Stilling: Pensjonist Alder: 70 1545 HVITSTEN
5
INGRID FISCHER Stilling: Arbeidsledig Alder: 45 1545 HVITSTEN