KRÅKSTAD SOKN

1400 SKI 67 20 82 00 post.ski@ski.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ANNA KARIN ELISABETH RØED 59 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 427 stemmer
BERIT HELENE LINDGREN 50 år, Regnskapskonsulent
Nominasjonskomiteens liste 420 stemmer
BRITA MARIE SKAARER 72 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 420 stemmer
JAN IVAR TJERNÆS 48 år, Lege og gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 408 stemmer
KATHRINE STAKSRUD 43 år, Adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 403 stemmer
KRISTINE SKEDSMO SAXEGAARD 48 år, Døvetolk
Nominasjonskomiteens liste 402 stemmer

Varamedlemmer

ROBERT ALBERTUS MONTSMA 51 år, Sykehjemslege
Nominasjonskomiteens liste 394 stemmer
KNUT JØRGEN SOLBERG 70 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 391 stemmer
SIDSEL HELENE LYBY PRESTRUD 71 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 373 stemmer
ANINE ELISABETH NICOLAISEN 42 år, Seniorrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 371 stemmer
EINAR STEIN HAUGEN 71 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 368 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNA KARIN ELISABETH RØED Stilling: Lærer Alder: 55 1408 KRÅKSTAD
2
JAN IVAR TJERNÆS Stilling: Lege og gårdbruker Alder: 44 1409 SKOTBU
3
ANINE ELISABETH NICOLAISEN Stilling: Seniorrådgiver Alder: 38 1408 KRÅKSTAD
4
EINAR STEIN HAUGEN Stilling: Pensjonist Alder: 67 1408 KRÅKSTAD
5
BERIT HELENE LINDGREN Stilling: Regnskapskonsulent Alder: 46 1408 KRÅKSTAD
6
ROBERT ALBERTUS MONTSMA Stilling: Sykehjemslege Alder: 47 1408 KRÅKSTAD
7
KRISTINE SKEDSMO SAXEGAARD Stilling: Døvetolk Alder: 44 1408 KRÅKSTAD
8
KNUT JØRGEN SOLBERG Stilling: Pensjonist Alder: 66 1408 KRÅKSTAD
9
KATHRINE STAKSRUD Stilling: Adjunkt Alder: 39 1408 KRÅKSTAD
10
SIDSEL HELENE LYBY PRESTRUD Stilling: Pensjonist Alder: 67 1408 KRÅKSTAD
11
BRITA MARIE SKAARER Stilling: Pensjonist Alder: 68 1408 KRÅKSTAD