TANUM SOKN

Nedre Åsvei 36, 1341 SLEPENDEN 67 50 05 00 post@tanum-menighet.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

JOHN ARNE HURUM HANSSEN 54 år, Diakon
Nominasjonskomiteens liste 1058 stemmer
HELGE ILEBEKK JOHANSEN 60 år, Rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 1052 stemmer
RAGNHILD NAAS 65 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 1049 stemmer
TOR BERGERSEN 58 år, Redaktør
Nominasjonskomiteens liste 1029 stemmer
SVERRE IVAR TELNES 65 år, Spesialrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 1028 stemmer
SVEIN DAGESTAD 73 år, Seniorrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 1015 stemmer

Varamedlemmer

BJØRN ERIK TRONGKLEIV 60 år, IT-sjef
Nominasjonskomiteens liste 994 stemmer
ANNE KARINE GARSTAD 66 år, Forteller
Nominasjonskomiteens liste 994 stemmer
MONA CAPPELEN 83 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 979 stemmer
KJELL KRISTIAN LARSEN 60 år, Fagrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 966 stemmer
STEIN DAVIDSEN 87 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 958 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
SVERRE IVAR TELNES Stilling: Spesialrådgiver Alder: 62 1339 VØYENENGA
2
HELGE ILEBEKK JOHANSEN Stilling: Rådgiver Alder: 57 1341 SLEPENDEN
3
SVEIN DAGESTAD Stilling: Seniorrådgiver Alder: 70 1341 SLEPENDEN
4
RAGNHILD NAAS Stilling: Lærer Alder: 62 1341 SLEPENDEN
5
BJØRN ERIK TRONGKLEIV Stilling: IT-sjef Alder: 57 1339 VØYENENGA
6
MONA CAPPELEN Stilling: Pensjonist Alder: 80 1341 SLEPENDEN
7
TOR BERGERSEN Stilling: Redaktør Alder: 55 1336 SANDVIKA
8
NILS SANDSMARK Stilling: Seniorkonsulent Alder: 72 1339 VØYENENGA
9
JOHN ARNE HURUM HANSSEN Stilling: Diakon Alder: 51 1338 SANDVIKA
10
KJELL KRISTIAN LARSEN Stilling: Fagrådgiver Alder: 57 1339 VØYENENGA
11
ANNE KARINE GARSTAD Stilling: Forteller Alder: 63 1341 SLEPENDEN
12
STEIN DAVIDSEN Stilling: Pensjonist Alder: 84 1337 SANDVIKA