HØVIK SOKN

1363 HØVIK 67 50 05 00 post@hoevik-menighet.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

HANNAH MARIE TORP NARUM-HANSSEN 23 år, Student
Nominasjonskomiteens liste 1619 stemmer
INGER LISE LERØ 61 år, Rådgiver i Kulturdep
Nominasjonskomiteens liste 1457 stemmer
KRISTIN FOSSHEIM 56 år, Førsteamanuensis
Nominasjonskomiteens liste 1445 stemmer
SIGRID SVARSTAD HOLME 71 år, Lærer/selvst. næring
Nominasjonskomiteens liste 1429 stemmer
WILLIAM CHARLES SPADE 76 år, -
Nominasjonskomiteens liste 1352 stemmer
PER HOLDØ 61 år, HR direktør i Hydro
Nominasjonskomiteens liste 1339 stemmer
ÅGE CORNELIUS HAAVIK 72 år, Seniorrådgiver DNK
Nominasjonskomiteens liste 1338 stemmer
ARVID STEN KAASA 73 år, Direktør/Rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 1326 stemmer

Varamedlemmer

KRISTINE MARGRETE NOME 80 år, Pensjonert lærer
Nominasjonskomiteens liste 1303 stemmer
ENDRE MICAEL AUSTAD ULBERG 22 år,
Tilføyd valgbar person 12 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
INGER LISE LERØ Stilling: Rådgiver i Kulturdep Alder: 57 1356 BEKKESTUA
2
ARVID STEN KAASA Stilling: Direktør/Rådgiver Alder: 69 1363 HØVIK
3
ÅGE CORNELIUS HAAVIK Stilling: Seniorrådgiver DNK Alder: 68 1368 STABEKK
4
KRISTIN FOSSHEIM Stilling: Førsteamanuensis Alder: 52 1365 BLOMMENHOLM
5
PER HOLDØ Stilling: HR direktør i Hydro Alder: 57 1363 HØVIK
6
HANNAH MARIE TORP NARUM-HANSSEN Stilling: Student Alder: 19 1363 HØVIK
7
SIGRID SVARSTAD HOLME Stilling: Lærer/selvst. næring Alder: 67 1369 STABEKK
8
KRISTINE MARGRETE NOME Stilling: Pensjonert lærer Alder: 76 1363 HØVIK
9
WILLIAM CHARLES SPADE Stilling: - Alder: 72 1363 HØVIK