SETSKOG SOKN

Aspehaug, 1960 LØKEN 67 20 53 00 post.loken@ah.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

VIVIAN AASLY 33 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 130 stemmer
KÅRE JOHANNES ØSTBY 42 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 111 stemmer
CATHRINE RESCH-KARLSEN 46 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 108 stemmer
GUNN-HEIDI DUESKAR LUNNER 54 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
LILL HILLEBORG MYRVANG JØRGENSEN 57 år,
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
INGER JOHANNE SPILHAUG NORHEIM 37 år,
Tilføyd valgbar person 1 stemmer

Varamedlemmer

TURID KIND EKROLL 73 år,
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
ANNE KRISTIN HEGGEDAL BACH 56 år,
Tilføyd valgbar person 1 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
VIVIAN AASLY Stilling: xx Alder: 30 1954 SETSKOG
2
CATHRINE RESCH-KARLSEN Stilling: xx Alder: 43 1954 SETSKOG
3
GUNN-HEIDI DUESKAR LUNNER Stilling: xx Alder: 51 1954 SETSKOG
4
KÅRE JOHANNES ØSTBY Stilling: xx Alder: 39 1954 SETSKOG