LØKEN SOKN

1960 LØKEN 67 20 53 00 post.loken@ah.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

MONA ENGH 60 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 352 stemmer
MIA WALLERUD 54 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 338 stemmer
RUTH SOFIE ØVSTEGÅRD 57 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 334 stemmer
IREN NORDBERG MELNES 61 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 329 stemmer
ARILD BERGERSEN 62 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 329 stemmer
VEDIS LAILA HOLTH 69 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 321 stemmer
ELISABETH DAMMERUD DANIELSEN 45 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 318 stemmer
SIDSEL HOLME KONGTORP 75 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 313 stemmer

Varamedlemmer

HANS OLAV HOLMBRO 51 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 313 stemmer
TROND-VEGARD ERIKSRUD 44 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 311 stemmer
SVEIN TORE ANDREAS MELNES 66 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 310 stemmer
THOMAS ALEXANDER STEFFENS 47 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 310 stemmer
EVA MARIE GRAN 71 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 303 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
IREN NORDBERG MELNES Stilling: xx Alder: 57 1960 LØKEN
2
MIA WALLERUD Stilling: xx Alder: 50 1960 LØKEN
3
SVEIN TORE ANDREAS MELNES Stilling: xx Alder: 62 1960 LØKEN
4
TROND-VEGARD ERIKSRUD Stilling: xx Alder: 40 1960 LØKEN
5
ARILD BERGERSEN Stilling: xx Alder: 58 1960 LØKEN
6
RUTH SOFIE ØVSTEGÅRD Stilling: xx Alder: 53 1960 LØKEN
7
THOMAS ALEXANDER STEFFENS Stilling: xx Alder: 43 1960 LØKEN
8
VEDIS LAILA HOLTH Stilling: xx Alder: 65 1963 FOSSER
9
SIDSEL HOLME KONGTORP Stilling: xx Alder: 71 1960 LØKEN
10
MONA ENGH Stilling: xx Alder: 56 1960 LØKEN
11
EVA MARIE GRAN Stilling: xx Alder: 67 1963 FOSSER
12
ELISABETH DAMMERUD DANIELSEN Stilling: xx Alder: 41 1960 LØKEN
13
HANS OLAV HOLMBRO Stilling: xx Alder: 47 1960 LØKEN