SØNDRE HØLAND SOKN

RÅDHUSET, 1940 BJØRKELANGEN 67 20 53 00 post.loken@ah.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

RUNE NATRUD 51 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 440 stemmer
LILL BURÅS HESTHAUG 51 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 402 stemmer
OLE JØRGEN KOLSTAD 52 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 400 stemmer
EILEEN NILSEN HELLESJØ 45 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 365 stemmer
MARIANNE LINDAHL 42 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 363 stemmer
HILDE KARIN EMBLEM BERGSJØ 52 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 360 stemmer
ERLEND FOSEN FROGNER 36 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 356 stemmer
HERBJØRN KONGTORP-BØEN 44 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 355 stemmer

Varamedlemmer

ANNE MAY SOLLI 64 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 355 stemmer
ELNA MØRK TØNNEBERG 55 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 353 stemmer
RITA TAJE WENNEMO 54 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 350 stemmer
MARIT ELISABET VELUND BUNÆS 67 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 350 stemmer
PER FREDRIK GUSTAVSEN 45 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 349 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
RUNE NATRUD Stilling: xx Alder: 48 1970 HEMNES
2
LILL BURÅS HESTHAUG Stilling: xx Alder: 48 1970 HEMNES
3
MARIANNE LINDAHL Stilling: xx Alder: 39 1970 HEMNES
4
OLE JØRGEN KOLSTAD Stilling: xx Alder: 49 1970 HEMNES
5
RITA TAJE WENNEMO Stilling: xx Alder: 51 1970 HEMNES
6
MARIT ELISABET VELUND BUNÆS Stilling: xx Alder: 64 1970 HEMNES
7
PER FREDRIK GUSTAVSEN Stilling: xx Alder: 42 1970 HEMNES
8
HERBJØRN KONGTORP-BØEN Stilling: xx Alder: 41 1970 HEMNES
9
EILEEN NILSEN HELLESJØ Stilling: xx Alder: 42 1970 HEMNES
10
HILDE KARIN EMBLEM BERGSJØ Stilling: xx Alder: 49 1970 HEMNES
11
ERLEND FOSEN FROGNER Stilling: xx Alder: 33 1970 HEMNES
12
SONJA IREN BJERKENES Stilling: xx Alder: 38 1970 HEMNES
13
ELNA MØRK TØNNEBERG Stilling: xx Alder: 52 1970 HEMNES
14
ANNE MAY SOLLI Stilling: xx Alder: 61 1970 HEMNES
15
MARGUNN SØNDENÅ MELNES Stilling: xx Alder: 65 1970 HEMNES