SØRUM SOKN

1920 SØRUMSAND 63 86 79 50 kirkekontoret@sorumkirke.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

AMUND GILLEBO 40 år, Programansvarlig
Nominasjonskomiteens liste 816 stemmer
KARI ANNE HOVE SØRLI 42 år, Barnehagelærer
Nominasjonskomiteens liste 758 stemmer
GUTTORM RAGNAR BIRKREM SØBYE 55 år, Byggeleder
Nominasjonskomiteens liste 750 stemmer
HILDE SLETHOLEN ØSTBY 59 år, Selvst. næringsdriv.
Nominasjonskomiteens liste 737 stemmer
NIENGNEILAM HAOKIP 26 år, Student
Nominasjonskomiteens liste 728 stemmer
ANNE-LISE HAMMER 72 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 720 stemmer

Varamedlemmer

NORA MARIA BERG 72 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 715 stemmer
GUNNAR KRISTIAN FINSTAD 66 år, Selvst. næringsdr.
Nominasjonskomiteens liste 710 stemmer
GUDRUN RINGSTAD 65 år, Student
Nominasjonskomiteens liste 706 stemmer
SVEIN-AAGE WULFF 74 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 704 stemmer
ELI FOSSBERG 71 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 694 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
AMUND GILLEBO Stilling: Programansvarlig Alder: 37 1920 SØRUMSAND
2
KARI ANNE HOVE SØRLI Stilling: Barnehagelærer Alder: 39 1923 SØRUM
3
GUTTORM RAGNAR BIRKREM SØBYE Stilling: Byggeleder Alder: 52 1920 SØRUMSAND
4
HILDE SLETHOLEN ØSTBY Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 56 1923 SØRUM
5
NORA MARIA BERG Stilling: Pensjonist Alder: 69 1920 SØRUMSAND
6
SVEIN-AAGE WULFF Stilling: Pensjonist Alder: 71 1920 SØRUMSAND
7
NIENGNEILAM HAOKIP Stilling: Student Alder: 23 1925 BLAKER
8
GUDRUN RINGSTAD Stilling: Student Alder: 62 1920 SØRUMSAND
9
ANNE-LISE HAMMER Stilling: Pensjonist Alder: 69 1920 SØRUMSAND
10
GUNNAR KRISTIAN FINSTAD Stilling: Selvst. næringsdr. Alder: 63 1920 SØRUMSAND
11
ELI FOSSBERG Stilling: Pensjonist Alder: 68 1920 SØRUMSAND