MARI SOKN

1912 ENEBAKK 64 92 37 80 kirken@enebakk.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ASLAUG TIDEMANN 75 år, .
Nominasjonskomiteens liste 558 stemmer
SYNNØVE AARSETH FYHN 41 år, .
Nominasjonskomiteens liste 554 stemmer
JAN INGE HELGHEIM 54 år, .
Nominasjonskomiteens liste 542 stemmer
JAN ERIK ELGVIN HILDRE 46 år, .
Nominasjonskomiteens liste 526 stemmer
KRISTINE SIGRID SKAU VENGSHOLT 41 år, .
Nominasjonskomiteens liste 523 stemmer
INGER MARIE LOUISE ØSTBY 71 år, .
Nominasjonskomiteens liste 510 stemmer
ANNE HELENE SKJÆRET 79 år, .
Nominasjonskomiteens liste 498 stemmer
TOVE CHRISTIN RASMUSSEN 53 år, .
Nominasjonskomiteens liste 490 stemmer

Varamedlemmer

ELSE TORIL TOFTE 70 år, .
Nominasjonskomiteens liste 490 stemmer
NINA AARRESTAD 64 år,
Tilføyd valgbar person 6 stemmer
FRANK ROBERT JENSEN 69 år,
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
BJØRN HALVORSEN 72 år,
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
WENCHE ANDERSEN 66 år,
Tilføyd valgbar person 2 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
JAN ERIK ELGVIN HILDRE Stilling: . Alder: 42 1914 YTRE ENEBAKK
2
ASLAUG TIDEMANN Stilling: . Alder: 71 1914 YTRE ENEBAKK
3
SYNNØVE AARSETH FYHN Stilling: . Alder: 37 1914 YTRE ENEBAKK
4
KRISTINE SIGRID SKAU VENGSHOLT Stilling: . Alder: 37 1914 YTRE ENEBAKK
5
ANNE HELENE SKJÆRET Stilling: . Alder: 75 1914 YTRE ENEBAKK
6
TOVE CHRISTIN RASMUSSEN Stilling: . Alder: 49 1914 YTRE ENEBAKK
7
INGER MARIE LOUISE ØSTBY Stilling: . Alder: 67 1914 YTRE ENEBAKK
8
ELSE TORIL TOFTE Stilling: . Alder: 66 1914 YTRE ENEBAKK
9
JAN INGE HELGHEIM Stilling: . Alder: 50 1914 YTRE ENEBAKK