FJELLHAMAR SOKN

Festplassen 1, 1473 LØRENSKOG 67 93 48 13 prestekontoret@lorenskog.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

MARTE ANUNDSEN VILMING 28 år, Student BI
Nominasjonskomiteens liste 1144 stemmer
ESPEN ROBSAHM KJØRVEN 31 år, Teologistudent MF
Nominasjonskomiteens liste 1112 stemmer
ARILD ISAKSEN 65 år, Nødhjelpskoordinator
Nominasjonskomiteens liste 1062 stemmer
MARIT KRISTINE HOFSET 57 år, Seniorrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 1059 stemmer
BENTE HELLE MOLSTAD 42 år, Spesialrergoterapeut
Nominasjonskomiteens liste 1051 stemmer
KIRSTI HARDA FRØSHAUG 68 år, Fagutviklingskons.
Nominasjonskomiteens liste 1022 stemmer
ASTRID STENDAL RALGER 58 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 1012 stemmer
CHRISTIANE HJØRDIS INGEBJØRG SKJEPPESTAD SPILLING 52 år, Selger
Nominasjonskomiteens liste 1005 stemmer

Varamedlemmer

JØRN ESPEN FJELLE ALEKSANDERSEN 56 år, Banksjef
Nominasjonskomiteens liste 1004 stemmer
BJØRN OLAV SOLHEIM 62 år, Servicetekniker
Nominasjonskomiteens liste 992 stemmer
REIDAR KAVLIE-BORGE 67 år, Kirkeverge
Nominasjonskomiteens liste 992 stemmer
ROLF HAY 50 år, ITløsningsspesialist
Nominasjonskomiteens liste 987 stemmer
STEINAR HANSEN 58 år, IKT-rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 984 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ARILD ISAKSEN Stilling: Nødhjelpskoordinator Alder: 62 2006 LØVENSTAD
2
KIRSTI HARDA FRØSHAUG Stilling: Fagutviklingskons. Alder: 65 1472 FJELLHAMAR
3
JØRN ESPEN FJELLE ALEKSANDERSEN Stilling: Banksjef Alder: 53 1475 FINSTADJORDET
4
MARTE ANUNDSEN VILMING Stilling: Student BI Alder: 25 2006 LØVENSTAD
5
STEINAR HANSEN Stilling: IKT-rådgiver Alder: 55 1476 RASTA
6
MARIT KRISTINE HOFSET Stilling: Seniorrådgiver Alder: 54 1472 FJELLHAMAR
7
ESPEN ROBSAHM KJØRVEN Stilling: Teologistudent MF Alder: 28 0379 OSLO
8
ROLF HAY Stilling: ITløsningsspesialist Alder: 47 1472 FJELLHAMAR
9
BENTE HELLE MOLSTAD Stilling: Spesialrergoterapeut Alder: 39 1479 KURLAND
10
ASTRID STENDAL RALGER Stilling: Hjelpepleier Alder: 55 1472 FJELLHAMAR
11
BJØRN OLAV SOLHEIM Stilling: Servicetekniker Alder: 59 1472 FJELLHAMAR
12
CHRISTIANE HJØRDIS INGEBJØRG SKJEPPESTAD SPILLING Stilling: Selger Alder: 49 1472 FJELLHAMAR
13
REIDAR KAVLIE-BORGE Stilling: Kirkeverge Alder: 64 1479 KURLAND