NITTEDAL SOKN

1482 NITTEDAL 67 05 90 41 post@nittedal.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ERLEND ØKERN BØRRESEN 24 år, student
Nominasjonskomiteens liste 1625 stemmer
AINA MORTVEDT LIND 23 år, student
Nominasjonskomiteens liste 1602 stemmer
LAILA RIKSAASEN DAHL 72 år, pensjonert biskop
Nominasjonskomiteens liste 1498 stemmer
BENTE ELIN BIRKEDAL 64 år, undervisn.inspektør
Nominasjonskomiteens liste 1464 stemmer
KRISTINE AKSØY 53 år, avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 1463 stemmer
KRISTIN HURTHI 56 år, kommunalsjef
Nominasjonskomiteens liste 1440 stemmer
ANNE KORSLI 72 år, lektor
Nominasjonskomiteens liste 1410 stemmer
VIDAR DAGFINN MYHRE 67 år, daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 1394 stemmer

Varamedlemmer

RAGNHILD SØNDERLAND THORSTENSEN 72 år, pensj. SFO-leder
Nominasjonskomiteens liste 1388 stemmer
GRETE MUGAAS 71 år, pensj. daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 1382 stemmer
SIGNE DAHL CHRISTENSEN 55 år, avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 1375 stemmer
SOLVEIG HEIER JOHANNESEN 73 år, pensjonert rektor
Nominasjonskomiteens liste 1357 stemmer
UNNI NORDKILD SKJØNSBERG 71 år, lektor
Nominasjonskomiteens liste 1356 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ERLEND ØKERN BØRRESEN Stilling: student Alder: 20 1481 HAGAN
2
BENTE ELIN BIRKEDAL Stilling: undervisn.inspektør Alder: 60 1481 HAGAN
3
KRISTINE AKSØY Stilling: avdelingsleder Alder: 49 1481 HAGAN
4
TOR SIMEN OLBERG Stilling: rådgiver i Forsvaret Alder: 62 1482 NITTEDAL
5
GRETE MUGAAS Stilling: pensj. daglig leder Alder: 67 1481 HAGAN
6
VIDAR DAGFINN MYHRE Stilling: daglig leder Alder: 63 1482 NITTEDAL
7
SIGNE DAHL CHRISTENSEN Stilling: avdelingsleder Alder: 51 1482 NITTEDAL
8
AINA MORTVEDT LIND Stilling: student Alder: 19 1481 HAGAN
9
KRISTIN HURTHI Stilling: kommunalsjef Alder: 52 1482 NITTEDAL
10
LAILA RIKSAASEN DAHL Stilling: pensjonert biskop Alder: 68 1482 NITTEDAL
11
LAILA TANNER SØDERQVIST Stilling: pensjonist Alder: 68 1481 HAGAN
12
ANNE KORSLI Stilling: lektor Alder: 68 1482 NITTEDAL
13
UNNI NORDKILD SKJØNSBERG Stilling: lektor Alder: 67 1481 HAGAN
14
RAGNHILD SØNDERLAND THORSTENSEN Stilling: pensj. SFO-leder Alder: 68 1482 NITTEDAL
15
SOLVEIG HEIER JOHANNESEN Stilling: pensjonert rektor Alder: 69 1482 NITTEDAL
16
ELIN PETRINE KARI LOFTHUS Stilling: pensj. høyskolelærer Alder: 76 1482 NITTEDAL
17
JARLE LANGDAL Stilling: pensjonist Alder: 77 1482 NITTEDAL
18
HERBORG OSNES GULLHAUGEN Stilling: helsesøster Alder: 63 1482 NITTEDAL