FEIRING SOKN

, 2093 FEIRING 63 96 52 20 kirkekontoret@eidsvoll.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

KINE RITA VOLLE 46 år,
Nominasjonskomiteens liste 370 stemmer
MAREN ERSTAD 27 år,
Nominasjonskomiteens liste 352 stemmer
ÅSHILD IRENE STEFFERUD FLATMO 43 år,
Nominasjonskomiteens liste 325 stemmer
KNUT MAGNE TORGUNRUD 55 år,
Nominasjonskomiteens liste 306 stemmer
DAVID BJØRNSTAD 72 år,
Nominasjonskomiteens liste 292 stemmer
KARI HELENE WILLERUD FLESVIK 71 år,
Nominasjonskomiteens liste 292 stemmer

Varamedlemmer

BENTE DAHL 44 år,
Nominasjonskomiteens liste 290 stemmer
ELLEN DRTINA 62 år,
Nominasjonskomiteens liste 287 stemmer
PÅL SINDRE LUNDSTAD 48 år,
Nominasjonskomiteens liste 276 stemmer
ALF MAGNE BJØRNDAL 55 år,
Nominasjonskomiteens liste 275 stemmer
ELLEN BJØRTOMT JACOBSEN 71 år,
Nominasjonskomiteens liste 268 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
MAREN ERSTAD Stilling: Alder: 23 2093 FEIRING
2
KINE RITA VOLLE Stilling: Alder: 42 2093 FEIRING
3
BENTE RØSET Stilling: Alder: 40 2093 FEIRING
4
KNUT MAGNE TORGUNRUD Stilling: Alder: 51 2093 FEIRING
5
ELLEN DRTINA Stilling: Alder: 58 2093 FEIRING
6
DAVID BJØRNSTAD Stilling: Alder: 68 2093 FEIRING
7
ÅSHILD IRENE STEFFERUD FLATMO Stilling: Alder: 39 2093 FEIRING
8
JORUN FAGERHAUG Stilling: Alder: 58 2093 FEIRING
9
ELLEN BJØRTOMT JACOBSEN Stilling: Alder: 67 2093 FEIRING
10
ALF MAGNE BJØRNDAL Stilling: Alder: 51 2093 FEIRING
11
KARI HELENE WILLERUD FLESVIK Stilling: Alder: 67 2093 FEIRING
12
PÅL SINDRE LUNDSTAD Stilling: Alder: 44 2093 FEIRING