HOLTER SOKN

Nannestadvegen 245, 2030 NANNESTAD 66 10 55 90 liv.embre@nannestad.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ANNE WOLD-SCHÄTZER 47 år, sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 455 stemmer
RIGMOR LERENGEN 78 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 430 stemmer
TORSTEIN GILJE BUGGELAND 45 år, Rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 405 stemmer
INGER ELISABETH HOLTER HOLMGRUNN 69 år, Selvstendig næringsd
Nominasjonskomiteens liste 395 stemmer
MARGOT HELENE RAMSTAD 77 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 392 stemmer
SISSEL MIDTUN HARSTAD 72 år, Ledende hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 389 stemmer

Varamedlemmer

ELSE MARGRETHE GRANLI 70 år, Uføretrygdet
Nominasjonskomiteens liste 384 stemmer
KARI CHARLOTTE VANGEN RAMSTAD 60 år, Assistent på SFO
Nominasjonskomiteens liste 382 stemmer
HANS HALVARD ØSTBY 71 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 378 stemmer
ELLEN MARGRETHE NICOLAISEN 71 år, Pensjonist/HMSkonsul
Nominasjonskomiteens liste 377 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNE WOLD-SCHÄTZER Stilling: sykepleier Alder: 44 2034 HOLTER
2
TORSTEIN GILJE BUGGELAND Stilling: Rådgiver Alder: 42 2034 HOLTER
3
MARGOT HELENE RAMSTAD Stilling: Pensjonist Alder: 74 2033 ÅSGREINA
4
ELLEN MARGRETHE NICOLAISEN Stilling: Pensjonist/HMSkonsul Alder: 68 2034 HOLTER
5
SISSEL MIDTUN HARSTAD Stilling: Ledende hjelpepleier Alder: 69 2034 HOLTER
6
RIGMOR LERENGEN Stilling: Pensjonist Alder: 75 2034 HOLTER
7
INGER ELISABETH HOLTER HOLMGRUNN Stilling: Selvstendig næringsd Alder: 66 2034 HOLTER
8
KARI CHARLOTTE VANGEN RAMSTAD Stilling: Assistent på SFO Alder: 57 2033 ÅSGREINA
9
ELSE MARGRETHE GRANLI Stilling: Uføretrygdet Alder: 67 2034 HOLTER
10
HANS HALVARD ØSTBY Stilling: Pensjonist Alder: 68 2033 ÅSGREINA