BYGDØY SOKN

0265 OSLO 23 62 90 60 post.bygdoy@oslo.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

OLA KVISGAARD 56 år, Politiker Oslo
Nominasjonskomiteens liste 477 stemmer
HEIDI PARK 54 år, lektor m. opprykk
Nominasjonskomiteens liste 473 stemmer
JAKOB SNILSBERG 50 år, Forretningsutvikler
Nominasjonskomiteens liste 468 stemmer
HANS MAGNUS BORGE 79 år, Skipsmgl/ pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 462 stemmer
TANJA ALKAN FAGERHOL 50 år, Revisor
Nominasjonskomiteens liste 460 stemmer
MORTEN MOSENG 36 år, Bygningsingeniør
Nominasjonskomiteens liste 458 stemmer

Varamedlemmer

DAG ERIK NORDLIE 74 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 446 stemmer
KARI GJERDALEN NORDHEIM 69 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 440 stemmer
BRIT-LILLIAN GAARDE 73 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 433 stemmer
ELISABETH SOLEM 72 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 422 stemmer
NINA WEGO 75 år, Journ/forfatter
Nominasjonskomiteens liste 419 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
HEIDI PARK Stilling: lektor m. opprykk Alder: 50 0287 OSLO
2
MORTEN MOSENG Stilling: Bygningsingeniør Alder: 32 0360 OSLO
3
TANJA ALKAN FAGERHOL Stilling: Revisor Alder: 46 0286 OSLO
4
KARI GJERDALEN NORDHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 65 0286 OSLO
5
OLA KVISGAARD Stilling: Politiker Oslo Alder: 52 0287 OSLO
6
JAKOB SNILSBERG Stilling: Forretningsutvikler Alder: 46 0287 OSLO
7
HANS MAGNUS BORGE Stilling: Skipsmgl/ pensjonist Alder: 75 0286 OSLO
8
DAG ERIK NORDLIE Stilling: Pensjonist Alder: 70 0286 OSLO
9
ELISABETH SOLEM Stilling: Pensjonist Alder: 68 0286 OSLO
10
ERLING BARMAN Stilling: Pensjonist Alder: 70 0287 OSLO
11
BRIT-LILLIAN GAARDE Stilling: Pensjonist Alder: 69 0287 OSLO
12
NINA WEGO Stilling: Journ/forfatter Alder: 71 0286 OSLO