HASLE SOKN

Eindrides vei 9, 0575 OSLO 23 62 97 70 post.hasle@oslo.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

JOHANNES HAUKLAND NÆSS 34 år, Lærervikar
Nominasjonskomiteens liste 587 stemmer
ANNE BERIT AUNØIEN GRAVVOLD 38 år, Sosionom
Nominasjonskomiteens liste 580 stemmer
MARTE BEISLAND SCHØIEN 36 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 578 stemmer
TOR BJØRGULV SOLHEIM VINJE BORGUNDVAAG 43 år, Statssekretær kultur
Nominasjonskomiteens liste 573 stemmer
GUDMUND JOHNSEN WISLØFF 47 år, Virksomhetsleder
Nominasjonskomiteens liste 561 stemmer
JAN LUDVIG VINNINGLAND 46 år, Forsker
Nominasjonskomiteens liste 555 stemmer

Varamedlemmer

ALF KNUTSEN 70 år, Pensjonist/frivillig
Nominasjonskomiteens liste 546 stemmer
KRISTIAN OLAV MARSTRAND PLADSEN 55 år, Direktør
Nominasjonskomiteens liste 530 stemmer
KRISTIN MARGRETHE TYVOLD 57 år, Rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 527 stemmer
INGER LISE VESTRHEIM 82 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 515 stemmer
ANNE KRISTIN SVENDSEN 66 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 510 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ALF KNUTSEN Stilling: Pensjonist/frivillig Alder: 67 0662 OSLO
2
INGER LISE VESTRHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 79 0571 OSLO
3
GUDMUND JOHNSEN WISLØFF Stilling: Virksomhetsleder Alder: 44 0575 OSLO
4
ANNE BERIT AUNØIEN GRAVVOLD Stilling: Sosionom Alder: 35 0655 OSLO
5
KRISTIN MARGRETHE TYVOLD Stilling: Rådgiver Alder: 54 0575 OSLO
6
TOR BJØRGULV SOLHEIM VINJE BORGUNDVAAG Stilling: Statssekretær kultur Alder: 40 0583 OSLO
7
JOHANNES HAUKLAND NÆSS Stilling: Lærervikar Alder: 31 0358 OSLO
8
MARTE BEISLAND SCHØIEN Stilling: Sykepleier Alder: 33 0571 OSLO
9
ANNE KRISTIN SVENDSEN Stilling: Sykepleier Alder: 63 0575 OSLO
10
JAN LUDVIG VINNINGLAND Stilling: Forsker Alder: 43 0575 OSLO
11
KRISTIAN OLAV MARSTRAND PLADSEN Stilling: Direktør Alder: 52 0575 OSLO