TONSEN SOKN

Traverveien 16, 0588 OSLO 23 62 93 30 post.tonsen@oslo.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

AMANDA ERICA GYTRUP 21 år, Skoleelev
Nominasjonskomiteens liste 1397 stemmer
ANNE WESTERMOEN 50 år, Sykepleierkonsulent
Nominasjonskomiteens liste 1360 stemmer
TORSTEIN WINGER 63 år, Psykolog
Nominasjonskomiteens liste 1354 stemmer
MONICA HELEN DRAGE 47 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 1348 stemmer
NILS OLA SANDE 45 år, Sosionom
Nominasjonskomiteens liste 1344 stemmer
ANNE KRISTINE NORUM 51 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 1303 stemmer

Varamedlemmer

INGVILD NORDBERG IVERSEN 45 år, Økonomi og adm.
Nominasjonskomiteens liste 1300 stemmer
ELISABETH LUNDE SELAND 53 år, Helsesøster
Nominasjonskomiteens liste 1298 stemmer
INGER MARIE ASTAD 73 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1288 stemmer
JON PETTER HAGEN 60 år, Husholdstyrer
Nominasjonskomiteens liste 1263 stemmer
HELGE KJØLBERG 68 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1262 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNE WESTERMOEN Stilling: Sykepleierkonsulent Alder: 47 0588 OSLO
2
TORSTEIN WINGER Stilling: Psykolog Alder: 60 0592 OSLO
3
ANNE KRISTINE NORUM Stilling: Lærer Alder: 48 0588 OSLO
4
TORE HALVORSEN Stilling: Ordresjef Alder: 64 0598 OSLO
5
MONICA HELEN DRAGE Stilling: Lærer Alder: 44 0587 OSLO
6
INGER MARIE ASTAD Stilling: Pensjonist Alder: 70 0594 OSLO
7
AMANDA ERICA GYTRUP Stilling: Skoleelev Alder: 18 0486 OSLO
8
JON PETTER HAGEN Stilling: Husholdstyrer Alder: 57 0592 OSLO
9
HELGE KJØLBERG Stilling: Pensjonist Alder: 65 0580 OSLO
10
NILS OLA SANDE Stilling: Sosionom Alder: 42 0590 OSLO
11
INGVILD NORDBERG IVERSEN Stilling: Økonomi og adm. Alder: 42 0593 OSLO
12
ELISABETH LUNDE SELAND Stilling: Helsesøster Alder: 50 0593 OSLO