SØRKEDALEN SOKN

Nordengveien 7A, 0755 OSLO 23 62 94 30 post.roa@oslo.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

TORE BERGER 72 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 195 stemmer
ELLEN MARGRETHE BERGENDAHL 63 år, Kontorsekretær
Nominasjonskomiteens liste 169 stemmer
BENTE KESELER VENNER 66 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 166 stemmer
KÅRE KRISTOFFERSEN 72 år, Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 149 stemmer
KARIN BERGENDAHL 72 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 143 stemmer
GUNVOR BERIT TVETBRÅTEN 78 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 136 stemmer

Varamedlemmer

EDVARD BERNHARD AABY 42 år,
Tilføyd valgbar person 1 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
TORE BERGER Stilling: Pensjonist Alder: 69 0758 OSLO
2
BENTE KESELER VENNER Stilling: Pensjonist Alder: 63 0758 OSLO
3
ELLEN MARGRETHE BERGENDAHL Stilling: Kontorsekretær Alder: 60 0758 OSLO
4
KARIN BERGENDAHL Stilling: Pensjonist Alder: 69 0758 OSLO
5
KÅRE KRISTOFFERSEN Stilling: Gårdbruker Alder: 69 0758 OSLO
6
GUNVOR BERIT TVETBRÅTEN Stilling: Pensjonist Alder: 75 0758 OSLO