NORDBERG SOKN

Kringsjågrenda 1, 0861 OSLO 23 62 94 90 post.nordberg@oslo.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

GUNNAR GRØNDAHL 75 år, Pensjonist/Redaktør
Nominasjonskomiteens liste 1912 stemmer
MARIANNE UTLE 45 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 1874 stemmer
GEIR ERIK BERGE 61 år, Vetrinær
Nominasjonskomiteens liste 1832 stemmer
KARL GEORG ØHRN 43 år, Avdelingsdirektør
Nominasjonskomiteens liste 1821 stemmer
HARALD BUGGE 63 år, Lege
Nominasjonskomiteens liste 1776 stemmer
BEATE ANDREASSEN 38 år, Pedagog/Mammaperm
Nominasjonskomiteens liste 1770 stemmer
ELLEF FANGE GJELSTAD 42 år, Grunder
Nominasjonskomiteens liste 1703 stemmer
ØISTEIN BREVIG PJAAKA 59 år, Eiendoms direktør
Nominasjonskomiteens liste 1693 stemmer

Varamedlemmer

KARI SKAVLAN MOGSTAD 70 år, Pensonist
Nominasjonskomiteens liste 1690 stemmer
BENT CHRISTEN BRASKERUD 60 år, Seniorrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 1690 stemmer
UNNI ELISABETH HAGELUND HARSTEN 67 år, Seniorådgiver
Nominasjonskomiteens liste 1681 stemmer
STEINAR BAKKEN 61 år, Administrativ sjef
Nominasjonskomiteens liste 1672 stemmer
ELSE BERIT ØREN 64 år, Studiesjef
Nominasjonskomiteens liste 1626 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
KARL GEORG ØHRN Stilling: Avdelingsdirektør Alder: 40 0882 OSLO
2
MARIANNE UTLE Stilling: Lærer Alder: 42 0881 OSLO
3
ELLEF FANGE GJELSTAD Stilling: Grunder Alder: 39 0880 OSLO
4
KARI SKAVLAN MOGSTAD Stilling: Pensonist Alder: 67 0860 OSLO
5
BENT CHRISTEN BRASKERUD Stilling: Seniorrådgiver Alder: 57 0861 OSLO
6
UNNI ELISABETH HAGELUND HARSTEN Stilling: Seniorådgiver Alder: 64 0880 OSLO
7
GUNNAR GRØNDAHL Stilling: Pensjonist/Redaktør Alder: 72 0874 OSLO
8
BEATE ANDREASSEN Stilling: Pedagog/Mammaperm Alder: 35 0881 OSLO
9
GEIR ERIK BERGE Stilling: Vetrinær Alder: 58 0874 OSLO
10
ELSE BERIT ØREN Stilling: Studiesjef Alder: 61 0884 OSLO
11
HARALD BUGGE Stilling: Lege Alder: 60 0861 OSLO
12
STEINAR BAKKEN Stilling: Administrativ sjef Alder: 58 0880 OSLO
13
ØISTEIN BREVIG PJAAKA Stilling: Eiendoms direktør Alder: 56 0861 OSLO