BRØTTUM SOKN

2390 MOELV 62 35 10 60 post@kirken-ringsaker.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

MARIE JULIE HOMB RØMO 60 år, Gartner/blomsterdek.
Nominasjonskomiteens liste 468 stemmer
MARIT STAVE 32 år, Barne- og ung.arb.
Nominasjonskomiteens liste 453 stemmer
BRITT LAILA KVÅLSHAGEN FAUSKRUD 52 år, Kokk/reholder
Nominasjonskomiteens liste 450 stemmer
SVANHILD OLINE AFSETH 72 år, Barneveileder
Nominasjonskomiteens liste 447 stemmer
SVEIN ERIK SIGURDSEN 56 år, Skogsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 434 stemmer
KIRSTI BAKKEN 40 år, Veileder i NAV
Nominasjonskomiteens liste 433 stemmer

Varamedlemmer

GERD MARIT MYRVANG 62 år, Helsesekretær
Nominasjonskomiteens liste 430 stemmer
TONE TANDE PETERSEN 60 år, Barnehagestyrer
Nominasjonskomiteens liste 410 stemmer
AUD RUUD 80 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 409 stemmer
BJØRN ERIK ØVERBØ 57 år, Sagbruksarbeider
Nominasjonskomiteens liste 406 stemmer
TORILL JOHANNE ANDREASSEN 72 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 399 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
MARIE JULIE HOMB RØMO Stilling: Gartner/blomsterdek. Alder: 56 2372 BRØTTUM
2
TONE TANDE PETERSEN Stilling: Barnehagestyrer Alder: 56 2610 MESNALI
3
SVEIN ERIK SIGURDSEN Stilling: Skogsarbeider Alder: 52 2372 BRØTTUM
4
BRITT LAILA KVÅLSHAGEN FAUSKRUD Stilling: Kokk/reholder Alder: 48 2616 LISMARKA
5
KIRSTI BAKKEN Stilling: Veileder i NAV Alder: 36 2372 BRØTTUM
6
GERD MARIT MYRVANG Stilling: Helsesekretær Alder: 58 2372 BRØTTUM
7
MARIT STAVE Stilling: Barne- og ung.arb. Alder: 28 2610 MESNALI
8
SVANHILD OLINE AFSETH Stilling: Barneveileder Alder: 68 2372 BRØTTUM
9
BJØRN ERIK ØVERBØ Stilling: Sagbruksarbeider Alder: 53 2616 LISMARKA
10
TORILL JOHANNE ANDREASSEN Stilling: Pensjonist Alder: 68 2372 BRØTTUM
11
AUD RUUD Stilling: Pensjonist Alder: 76 2610 MESNALI