TANGEN SOKN

2335 STANGE 62 57 89 30 sokneprest.tangen@stange.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

KJETIL SØRLI KRØTØY 52 år, -
Nominasjonskomiteens liste 456 stemmer
MARTHE SKJÆRET NILSEN 37 år, -
Nominasjonskomiteens liste 436 stemmer
KINE LUNDSBAKKEN 40 år, -
Nominasjonskomiteens liste 427 stemmer
GRY MERETE HAAKENSVEEN 42 år, -
Nominasjonskomiteens liste 414 stemmer
MERETE KLEPPANG HAUEN 55 år, -
Nominasjonskomiteens liste 388 stemmer
RUTH JORUNN HOLLERUD SAXRUD 57 år, -
Nominasjonskomiteens liste 385 stemmer
INGUNN JOHANNA HANSEN 54 år, -
Nominasjonskomiteens liste 378 stemmer
TURID LUNDBY 57 år, -
Nominasjonskomiteens liste 374 stemmer

Varamedlemmer

ELI-MARIE FALLET 78 år, -
Nominasjonskomiteens liste 371 stemmer
PER JOHNSRUD 81 år, -
Nominasjonskomiteens liste 354 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ELI-MARIE FALLET Stilling: - Alder: 74 2337 TANGEN
2
KINE LUNDSBAKKEN Stilling: - Alder: 36 2337 TANGEN
3
GRY MERETE HAAKENSVEEN Stilling: - Alder: 38 2337 TANGEN
4
INGUNN JOHANNA HANSEN Stilling: - Alder: 50 2337 TANGEN
5
MERETE KLEPPANG HAUEN Stilling: - Alder: 51 2338 ESPA
6
RUTH JORUNN HOLLERUD SAXRUD Stilling: - Alder: 53 2337 TANGEN
7
PER JOHNSRUD Stilling: - Alder: 77 2337 TANGEN
8
TURID LUNDBY Stilling: - Alder: 53 2337 TANGEN
9
MARTHE SKJÆRET NILSEN Stilling: - Alder: 33 2337 TANGEN
10
KJETIL SØRLI KRØTØY Stilling: - Alder: 48 2337 TANGEN