ROMEDAL SOKN

, 2334 ROMEDAL 62 57 89 30 sokneprest.romedal@stange.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

RUTH ØSTLI 60 år, -
Nominasjonskomiteens liste 622 stemmer
JØRGEN RASEN 44 år, -
Nominasjonskomiteens liste 565 stemmer
RAGNHILD SKOGSRUD 55 år, -
Nominasjonskomiteens liste 558 stemmer
MARIT HELEN GRÅBERG 46 år, -
Nominasjonskomiteens liste 556 stemmer
PER CHRISTIAN RØHNE 51 år, -
Nominasjonskomiteens liste 552 stemmer
BODIL ELISABETH HORNE 69 år, -
Nominasjonskomiteens liste 547 stemmer
BJØRG OLDERBEKKEN 74 år, -
Nominasjonskomiteens liste 537 stemmer
NANN KARIN JENSSEN 40 år, -
Nominasjonskomiteens liste 535 stemmer

Varamedlemmer

SOLLAUG PERNILLE ØYE VASAASEN 72 år, -
Nominasjonskomiteens liste 525 stemmer
JOHANNES STRØMSTAD 65 år, -
Nominasjonskomiteens liste 506 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
RUTH ØSTLI Stilling: - Alder: 56 2344 ILSENG
2
SOLLAUG PERNILLE ØYE VASAASEN Stilling: - Alder: 68 2334 ROMEDAL
3
RAGNHILD SKOGSRUD Stilling: - Alder: 51 2334 ROMEDAL
4
JØRGEN RASEN Stilling: - Alder: 40 2332 ÅSVANG
5
BODIL ELISABETH HORNE Stilling: - Alder: 65 2344 ILSENG
6
BJØRG OLDERBEKKEN Stilling: - Alder: 70 2335 STANGE
7
NANN KARIN JENSSEN Stilling: - Alder: 36 2335 STANGE
8
JOHANNES STRØMSTAD Stilling: - Alder: 61 2344 ILSENG
9
MARIT HELEN GRÅBERG FJELDSETH Stilling: - Alder: 42 2332 ÅSVANG
10
PER CHRISTIAN RØHNE Stilling: - Alder: 47 2344 ILSENG