MO SOKN

, 2130 KNAPPER 62 97 88 20 kapellan.nord-odal@east.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

HÅVARD SKJØNHAUG 49 år, selvstendig næringsd
Nominasjonskomiteens liste 441 stemmer
INGJERD BJØRNSTAD 74 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 417 stemmer
SIV NORHEIM 35 år, student
Nominasjonskomiteens liste 407 stemmer
THOMAS RINGERIKE 49 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 400 stemmer
METTE NYBAKK SOLBERG 50 år, lærer
Nominasjonskomiteens liste 390 stemmer
HARALD OTTAR TRØSEID 66 år, bonde
Nominasjonskomiteens liste 384 stemmer

Varamedlemmer

RAGNHILD TRØSEID MATHISEN OLSBERG 76 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 383 stemmer
ANNE KARI ØSTVAND 48 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 382 stemmer
DAG TORE OCHREMENKO SKOLBEKKEN 51 år, maler
Nominasjonskomiteens liste 378 stemmer
TORILL SANNERUD 67 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 378 stemmer
SØLVI HELGEDAGSRUD 51 år, sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 375 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
INGJERD BJØRNSTAD Stilling: pensjonist Alder: 70 2130 KNAPPER
2
THOMAS RINGERIKE Stilling: Lærer Alder: 45 2133 GARDVIK
3
RAGNHILD TRØSEID MATHISEN OLSBERG Stilling: pensjonist Alder: 72 2134 AUSTVATN
4
HÅVARD SKJØNHAUG Stilling: selvstendig næringsd Alder: 45 2130 KNAPPER
5
SØLVI HELGEDAGSRUD Stilling: sykepleier Alder: 47 2130 KNAPPER
6
HARALD OTTAR TRØSEID Stilling: bonde Alder: 62 2134 AUSTVATN
7
SIV NORHEIM Stilling: student Alder: 31 2134 AUSTVATN
8
DAG TORE SKOLBEKKEN Stilling: maler Alder: 47 2134 AUSTVATN
9
METTE NYBAKK SOLBERG Stilling: lærer Alder: 46 2133 GARDVIK
10
TORILL SANNERUD Stilling: pensjonist Alder: 63 2133 GARDVIK
11
ANNE KARI ØSTVAND Stilling: Sykepleier Alder: 44 2134 AUSTVATN