GRAVBERGET SOKN

2438 GRAVBERGET 62 42 40 90 kirken@vaaler-he.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

EVA MARGRETHE OLASTUEN 80 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 18 stemmer
BJØRG LILLIAN BRÅTEN 74 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 18 stemmer
RUTH SKOLEGÅRDEN 78 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 16 stemmer
KJELL MYRVOLD 80 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 14 stemmer

Varamedlemmer

LAILA INGEBORG SANDMOEN ENBERGET 73 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 14 stemmer
RUNE KØRRA 46 år, Håndverker
Nominasjonskomiteens liste 13 stemmer
SOLVEIG BJØRG BJØRNERUD 68 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 13 stemmer
HELGE ØSTGÅRD 79 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 13 stemmer
TOVE LAILA NEDGÅRDEN 69 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 13 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
EVA MARGRETHE OLASTUEN Stilling: Pensjonist Alder: 77 2438 GRAVBERGET
2
BJØRG LILLIAN BRÅTEN Stilling: Pensjonist Alder: 71 2438 GRAVBERGET
3
RUTH SKOLEGÅRDEN Stilling: Pensjonist Alder: 75 2438 GRAVBERGET
4
RUNE KØRRA Stilling: Håndverker Alder: 43 2438 GRAVBERGET
5
SOLVEIG BJØRG BJØRNERUD Stilling: Pensjonist Alder: 65 2438 GRAVBERGET
6
HELGE ØSTGÅRD Stilling: Pensjonist Alder: 76 2438 GRAVBERGET
7
KJELL MYRVOLD Stilling: Pensjonist Alder: 77 2438 GRAVBERGET
8
LAILA INGEBORG SANDMOEN ENBERGET Stilling: Pensjonist Alder: 70 2013 SKJETTEN
9
TOVE LAILA NEDGÅRDEN Stilling: Pensjonist Alder: 66 2438 GRAVBERGET