TØRBERGET SOKN

Liavegen 25, 2420 TRYSIL 47 77 59 95 post@trysil.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

OLE MARTIN NORDERHAUG 69 år, Ordfører
Nominasjonskomiteens liste 144 stemmer
EVA NYSTED 67 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 135 stemmer
PER ARTHUR ENSRUD 68 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 119 stemmer
HELGE BOGSVEEN 54 år, Snekker
Nominasjonskomiteens liste 117 stemmer
ELISABETH SLAAEN BLIKSTAD 62 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 116 stemmer
INGER OTTERSHAGEN 54 år, Renholdsoperatør
Nominasjonskomiteens liste 115 stemmer

Varamedlemmer

STINA BRENDEN 39 år, Avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 114 stemmer
HANS PETER NYHUUS 60 år, Sjåfør/ Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
KARIN STORSVEEN HOLTH 56 år, Musiker
Nominasjonskomiteens liste 108 stemmer
BERIT AASTAD 68 år, SFO-assistent
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
ANITA EKSE KRISTIANSEN 45 år, Kokk
Nominasjonskomiteens liste 106 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
OLE MARTIN NORDERHAUG Stilling: Ordfører Alder: 66 2429 TØRBERGET
2
EVA NYSTED Stilling: Pensjonist Alder: 64 2429 TØRBERGET
3
PER ARTHUR ENSRUD Stilling: Pensjonist Alder: 65 2429 TØRBERGET
4
INGER OTTERSHAGEN Stilling: Renholdsoperatør Alder: 51 2429 TØRBERGET
5
KARIN STORSVEEN HOLTH Stilling: Musiker Alder: 53 2429 TØRBERGET
6
HELGE BOGSVEEN Stilling: Snekker Alder: 51 2429 TØRBERGET
7
BERIT AASTAD Stilling: SFO-assistent Alder: 65 2429 TØRBERGET
8
ELISABETH SLAAEN BLIKSTAD Stilling: Lærer Alder: 59 2429 TØRBERGET
9
HANS PETER NYHUUS Stilling: Sjåfør/ Gårdbruker Alder: 57 2429 TØRBERGET
10
ANITA EKSE KRISTIANSEN Stilling: Kokk Alder: 42 2429 TØRBERGET
11
STINA BRENDEN Stilling: Avdelingsleder Alder: 36 2429 TØRBERGET