ØSTBY SOKN

Liavegen 25, 2420 TRYSIL 47 77 59 95 post@trysil.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

SIV RØNNINGEN 65 år, Byggesaksingeniør
Nominasjonskomiteens liste 142 stemmer
SISSEL MYHRE STORBÆK 53 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 138 stemmer
SVEN AANE RØNNINGEN 64 år, Tømrer
Nominasjonskomiteens liste 133 stemmer
PER ANDERS SKAARET ERIKSEN 39 år, Tømrer
Nominasjonskomiteens liste 127 stemmer

Varamedlemmer

SUSANNE ELISE BERGSMARK 31 år, Assistent
Nominasjonskomiteens liste 121 stemmer
TURID EGGEN 69 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 119 stemmer
PER ARNE HOLTESMO 71 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 117 stemmer
LISBET NESBAKKEN 65 år, Renholder
Nominasjonskomiteens liste 116 stemmer
ELSE MARIE HEDSTRØM 74 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 116 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
SIV RØNNINGEN Stilling: Byggesaksingeniør Alder: 62 2423 ØSTBY
2
SUSANNE ELISE BERGSMARK Stilling: Assistent Alder: 28 2423 ØSTBY
3
PER ANDERS SKAARET ERIKSEN Stilling: Tømrer Alder: 36 2423 ØSTBY
4
SISSEL MYHRE STORBÆK Stilling: Hjelpepleier Alder: 50 2423 ØSTBY
5
PER ARNE HOLTESMO Stilling: Pensjonist Alder: 68 2423 ØSTBY
6
SVEN AANE RØNNINGEN Stilling: Tømrer Alder: 61 2423 ØSTBY
7
TURID EGGEN Stilling: Pensjonist Alder: 66 2423 ØSTBY
8
LISBET NESBAKKEN Stilling: Renholder Alder: 62 2423 ØSTBY
9
ELSE MARIE HEDSTRØM Stilling: Pensjonist Alder: 71 2423 ØSTBY