SJØLI SOKN

BAS, 2485 RENDALEN 62 46 84 69 kirkevergen.rendalen@fjellnett.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

PER ARILD ROSENBORG 68 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 26 stemmer
GRY LØNRUSTEN 71 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 26 stemmer
SUSANN ENOKSEN 33 år, Fagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 25 stemmer
KJELL BIRGER MOEN 78 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 24 stemmer

Varamedlemmer

FINN-ARNE KJELDÅS 57 år, Servicemedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 22 stemmer
THOR JAN IVERSEN 69 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 21 stemmer
HARALD DUFEY 67 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 21 stemmer
ANNE LISE ROSENBORG 68 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 21 stemmer
SIGFRED HILBERT IVERSEN 71 år, Pensjonist/musiker
Nominasjonskomiteens liste 20 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
KJELL BIRGER MOEN Stilling: Pensjonist Alder: 75 2450 RENA
2
PER ARILD ROSENBORG Stilling: Pensjonist Alder: 65 2450 RENA
3
GRY LØNRUSTEN Stilling: Pensjonist Alder: 68 2450 RENA
4
SIGFRED HILBERT IVERSEN Stilling: Pensjonist/musiker Alder: 68 2450 RENA
5
THOR JAN IVERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 66 2450 RENA
6
SUSANN ENOKSEN Stilling: Fagarbeider Alder: 30 2450 RENA
7
FINN-ARNE KJELDÅS Stilling: Servicemedarbeider Alder: 54 2450 RENA
8
HARALD DUFEY Stilling: Pensjonist Alder: 64 2450 RENA
9
ANNE LISE ROSENBORG Stilling: Hjelpepleier Alder: 65 2450 RENA