NORDRE OSEN SOKN

Sjøgata 29, 2450 RENA 62 44 29 10 hilde.austad.nyland@amot.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ANNE MARIT STRAND 75 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 166 stemmer
BERIT STORMOEN 38 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 165 stemmer
GJERMUND NYLØKKEN 55 år, Driftssjef
Nominasjonskomiteens liste 161 stemmer
HEGE VANGLI 36 år, Avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 154 stemmer
LAILA NORSTED ODDEN 61 år, Omsorgsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 154 stemmer

Varamedlemmer

KARI MARGRETHE KARLSEN 67 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 146 stemmer
ANNE GRETE EVENSTAD BUEN 57 år, Husmor
Nominasjonskomiteens liste 144 stemmer
ARNE MORTEN LUNDE 54 år, Håndverker
Nominasjonskomiteens liste 142 stemmer
HELÉN SJØLØKKEN 42 år, Omsorgsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 142 stemmer
METTE TAMARA LUNDE 48 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 140 stemmer
HANS ARILD LIE 75 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 133 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNE MARIT STRAND Stilling: Pensjonist Alder: 72 2460 OSEN
2
BERIT STORMOEN Stilling: Lærer Alder: 35 2460 OSEN
3
GJERMUND NYLØKKEN Stilling: Driftssjef Alder: 52 2460 OSEN
4
ANNE GRETE EVENSTAD BUEN Stilling: Husmor Alder: 54 2460 OSEN
5
ARNE MORTEN LUNDE Stilling: Håndverker Alder: 51 2460 OSEN
6
HEGE VANGLI Stilling: Avdelingsleder Alder: 33 2460 OSEN
7
KARI MARGRETHE KARLSEN Stilling: Hjelpepleier Alder: 64 2460 OSEN
8
METTE TAMARA LUNDE Stilling: Hjelpepleier Alder: 45 2460 OSEN
9
LAILA NORSTED ODDEN Stilling: Omsorgsarbeider Alder: 58 2460 OSEN
10
HELÉN SJØLØKKEN Stilling: Omsorgsarbeider Alder: 39 2460 OSEN
11
HANS ARILD LIE Stilling: Pensjonist Alder: 72 2460 OSEN