YTRE RENDAL SOKN

2485 RENDALEN 62 46 84 69 kirkevergen.rendalen@fjellnett.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

MERETE BJØRNSTAD HORNSET 55 år, Førstekonsulent
Nominasjonskomiteens liste 210 stemmer
NINA HANGÅRD 45 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 207 stemmer
AUD STORBAKKEN 75 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 202 stemmer
MELKIOR KVÆRNES 79 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 202 stemmer
INGUNN MELLESMO LERVIK 58 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 201 stemmer
ELISABETH HOLBERG 48 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 199 stemmer

Varamedlemmer

ROY ARNE BJØRTOMT 39 år, Selvst.næringsdriv.
Nominasjonskomiteens liste 194 stemmer
TRUDE OKKENHAUG 50 år, Assistent
Nominasjonskomiteens liste 191 stemmer
ELIN PEDERSEN MIDTUN 31 år, Helsefagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 188 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ELISABETH HOLBERG Stilling: Sykepleier Alder: 45 2485 RENDALEN
2
AUD STORBAKKEN Stilling: Pensjonist Alder: 72 2485 RENDALEN
3
INGUNN MELLESMO LERVIK Stilling: Hjelpepleier Alder: 55 2485 RENDALEN
4
ROY ARNE BJØRTOMT Stilling: Selvst.næringsdriv. Alder: 36 2485 RENDALEN
5
MERETE BJØRNSTAD HORNSET Stilling: Førstekonsulent Alder: 52 2485 RENDALEN
6
NINA HANGÅRD Stilling: Hjelpepleier Alder: 42 2485 RENDALEN
7
ELIN PEDERSEN MIDTUN Stilling: Helsefagarbeider Alder: 28 2485 RENDALEN
8
MELKIOR KVÆRNES Stilling: Pensjonist Alder: 76 2485 RENDALEN
9
TRUDE OKKENHAUG Stilling: Assistent Alder: 47 2485 RENDALEN