VINGELEN SOKN

2540 TOLGA 62 49 65 93 kirkekontoret@tolga.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

GRETE NESTEBY 54 år,
Nominasjonskomiteens liste 194 stemmer
SVEIN VINGELSGAARD RYEN 41 år,
Nominasjonskomiteens liste 178 stemmer
RANVEIG NORDSKOG 50 år,
Nominasjonskomiteens liste 176 stemmer
THOR ARNE ROSTEN 64 år,
Nominasjonskomiteens liste 165 stemmer
ARNE HAUGLI 66 år,
Nominasjonskomiteens liste 161 stemmer
ANN KRISTIN LIVOLL HAUGLI 53 år,
Nominasjonskomiteens liste 158 stemmer

Varamedlemmer

ODD ARVID NORDSET 57 år,
Nominasjonskomiteens liste 158 stemmer
BENTE GULLØIEN 46 år,
Nominasjonskomiteens liste 156 stemmer
GRETE STORHAUG 61 år,
Nominasjonskomiteens liste 156 stemmer
HILDE HARSJØEN 51 år,
Nominasjonskomiteens liste 155 stemmer
VIGDIS STORHAUG 70 år,
Nominasjonskomiteens liste 155 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
GRETE NESTEBY Stilling: Alder: 51 2542 VINGELEN
2
SVEIN VINGELSGAARD RYEN Stilling: Alder: 38 2542 VINGELEN
3
RANVEIG NORDSKOG Stilling: Alder: 47 2542 VINGELEN
4
THOR ARNE ROSTEN Stilling: Alder: 61 2542 VINGELEN
5
HILDE HARSJØEN Stilling: Alder: 48 2540 TOLGA
6
ODD ARNE STORSVE Stilling: Alder: 55 2542 VINGELEN
7
VIGDIS STORHAUG Stilling: Alder: 67 2542 VINGELEN
8
ARNE HAUGLI Stilling: Alder: 63 2542 VINGELEN
9
ANN KRISTIN LIVOLL HAUGLI Stilling: Alder: 50 2542 VINGELEN
10
ÅGE MAGNAR NYTRØEN Stilling: Alder: 57 2542 VINGELEN
11
BENTE GULLØIEN Stilling: Alder: 43 2542 VINGELEN
12
ODD ARVID NORDSET Stilling: Alder: 54 2542 VINGELEN
13
GRETE STORHAUG Stilling: Alder: 58 2542 VINGELEN
14
HALLGEIR STEINARSON ODDEN Stilling: Alder: 57 2542 VINGELEN
15
UNNI KROKEN Stilling: Alder: 56 2542 VINGELEN
16
ESPEN KARLSEN Stilling: Alder: 50 2542 VINGELEN