TYLLDALEN SOKN

2510 TYLLDALEN 62 48 55 60 post@tynsetkirke.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

OLAV HORTEN 65 år, Bonde
Nominasjonskomiteens liste 133 stemmer
ANNE GRETHE MOEN 69 år, Butikkmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 131 stemmer
LARS HOGSTAD 69 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 125 stemmer
JON BERSVEND MOEN 52 år, Bonde
Nominasjonskomiteens liste 125 stemmer
IREN ØVERBY 49 år, Sekretær
Nominasjonskomiteens liste 122 stemmer
GRETHE TORUD 72 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 116 stemmer

Varamedlemmer

MARTHE TOFASTRUD 56 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 106 stemmer
AUD HORGMO OLSBERG 66 år, Styrer
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer
TORILL BOLSTAD 62 år, Hjemmeværende
Nominasjonskomiteens liste 104 stemmer
ØYVIND RØE 45 år, Barne- og ungdomsarb
Nominasjonskomiteens liste 104 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNE GRETHE MOEN Stilling: Butikkmedarbeider Alder: 66 2510 TYLLDALEN
2
LARS HOGSTAD Stilling: Lærer Alder: 66 2510 TYLLDALEN
3
TORILL BOLSTAD Stilling: Hjemmeværende Alder: 59 2510 TYLLDALEN
4
ØYVIND RØE Stilling: Barne- og ungdomsarb Alder: 42 2510 TYLLDALEN
5
MARTHE TOFASTRUD Stilling: Hjelpepleier Alder: 53 2510 TYLLDALEN
6
OLAV HORTEN Stilling: Bonde Alder: 62 2510 TYLLDALEN
7
IREN ØVERBY Stilling: Sekretær Alder: 46 2510 TYLLDALEN
8
AUD HORGMO OLSBERG Stilling: Styrer Alder: 63 2510 TYLLDALEN
9
JON BERSVEND MOEN Stilling: Bonde Alder: 49 2510 TYLLDALEN
10
GRETHE TORUD Stilling: Pensjonist Alder: 69 2510 TYLLDALEN