ALVDAL SOKN

Dalsegga, 2560 ALVDAL 62 48 90 75 alvdalkirke0438@yahoo.com

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

GURI LIGÅRD THORESEN 52 år, Kontorfunksjonær
Nominasjonskomiteens liste 386 stemmer
TURI STEIHAUG LIGÅRD 56 år, lærer
Nominasjonskomiteens liste 362 stemmer
TOVE STORMOEN STRØMSHOVED 50 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 355 stemmer
KNUT MAGNAR HOLMEN 57 år, Bonde
Nominasjonskomiteens liste 350 stemmer
MARIT KROKEN LAGMANNSVEEN 57 år, tannlegeassistent
Nominasjonskomiteens liste 350 stemmer
PER INGE MÅNA 50 år, Selger og mekaniker
Nominasjonskomiteens liste 341 stemmer
LIV MARGRETE SØLNA 52 år, avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 337 stemmer
BJØRG OLOV SKJÆRET 57 år, frisør
Nominasjonskomiteens liste 337 stemmer

Varamedlemmer

OLUF KLØVSTAD 57 år, arbeider
Nominasjonskomiteens liste 335 stemmer
ÅGE TRONSHAUG 72 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 335 stemmer
ANITA KORSANE 49 år, bonde
Nominasjonskomiteens liste 333 stemmer
KJELL STÅLE ØYEN 64 år, Bonde
Nominasjonskomiteens liste 331 stemmer
AASE TRØNNES 65 år, Nattevakt
Nominasjonskomiteens liste 331 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
KNUT MAGNAR HOLMEN Stilling: Bonde Alder: 54 2560 ALVDAL
2
KJELL STÅLE ØYEN Stilling: Bonde Alder: 61 2560 ALVDAL
3
GURI LIGÅRD THORESEN Stilling: Kontorfunksjonær Alder: 49 2560 ALVDAL
4
PER INGE MÅNA Stilling: Selger og mekaniker Alder: 47 2560 ALVDAL
5
TOVE STORMOEN STRØMSHOVED Stilling: Hjelpepleier Alder: 47 2560 ALVDAL
6
AASE TRØNNES Stilling: Nattevakt Alder: 62 2560 ALVDAL
7
OLUF KLØVSTAD Stilling: arbeider Alder: 54 2560 ALVDAL
8
MARIT SONJA HOLMEN Stilling: hjemmeværende Alder: 47 2560 ALVDAL
9
ÅGE TRONSHAUG Stilling: pensjonist Alder: 69 2560 ALVDAL
10
TURI STEIHAUG LIGÅRD Stilling: lærer Alder: 53 2560 ALVDAL
11
ANITA KORSANE Stilling: bonde Alder: 46 2560 ALVDAL
12
PER ARNFINN BERGEBAKKEN Stilling: pensjonist Alder: 88 2560 ALVDAL
13
MARIT KROKEN LAGMANNSVEEN Stilling: tannlegeassistent Alder: 54 2560 ALVDAL
14
ELSA SNEEN Stilling: postbud Alder: 61 2560 ALVDAL
15
AUD HELENE SANDLI Stilling: pensjonist Alder: 70 2560 ALVDAL
16
INGER ANNE FOLLMOEN RØNNINGEN Stilling: bonde Alder: 57 2560 ALVDAL
17
LIV MARGRETE SØLNA Stilling: avdelingsleder Alder: 49 2560 ALVDAL
18
BJØRG OLOV SKJÆRET Stilling: frisør Alder: 54 2560 ALVDAL